GLOSAR

EVALUARE
Toata gama de teste/examinari scrise, orale si practice, proiecte si portofolii, folosite pentru a evalua progresul studentului la un anumit curs/modul, formeaza evaluarea. Aceste masuri pot fi folosite de catre student pentru a se autoevalua, sau de institutie pentru a vedea daca studentul a obtinut rezultatele studiilor la un anumit curs/modul.

CRITERII DE EVALUARE
Descrierea a ceea ce se asteapta de la un student sa faca pentru a demonstra ca au fost obtinute rezultatele studiilor.

TORENT, GRUPA
Un grup de studenti ce au inceput un anumit program de studii in acelasi an.

COMPETENTE
Competente reprezinta o combinatie dinamica de atributii, abilitati si atitudini. Deaceea aceste competente sint obiectivele unui program de studii. Competentele sint formate la diferite unitati de curs si sint evaluate la diferite etape. Ele se divizeaza in competente legate de un anumit domeniu de studii sau competente generice (comune pentru orice tip de program).

ACCEPTARE
Acest termen este folosit cind comisia de examinare scuteste un student de la reexaminare intr-un modul ce nu a luat examenul, cu conditia ca restul modulelor au fost evaluate cu note destul de mari.

ORA DE CONTACT
Perioada de 45-60min de predare in care are loc contactul dintre profesori si studenti.

EVALUARE CONTINUA
Se refera la situatia cind evaluarea are loc in timpul orelor de studii si contribuie la evaluarea finala.

CONVERGENTA, CONCENTRARE
Convergenta implica adoptia voluntara a unei politici corespunzatoare pentru a obtine niste scopuri comune. Convergenta in structura sistemului national de educatie este urmarita de procesul Bologna.

UNITATE DE CURS sau MODUL
O experienta de studii cu un continut anumit si cu o structurare formala. Ar trebui sa contina un set explicit si coerent de rezultate a studiilor, exprimate in termeni de competente ce trebuie obtinute si criterii de evaluare corespunzatoare.

LUCRUL IN TIMPUL CURSULUI
Defineste anumite exercitii, probleme, intrebari cerute spre rezolvare in timpul cursului, modului.

CREDIT
In cazul ECTS, creditul este o unitate de masura a capacitatii de lucru a studentului exprimata in timp.

ACUMULAREA DE CREDITE
Intr-un sistem de acumulare de credite, un numar specificat de credite trebuie acumulate pentru a finisa cu succes simestrul, anul de studii sau intreg programul de studii, comform cerinte;lor programului. Creditele sin acordate sau acumulate doar atunci evaluarea confirma rezultate a studiilor de succes.

CADRUL DE CREDITE, STRUCTURA
Un sistem ce faciliteaza masurarea si compararea rezultatelor studiilor obtinute in contextul diferitor calificari, programe de studii sau anturaje de studiipe baza capacitatii de lucru exprimate in timp.

NIVELUL CREDITULUI
Un indicator a cerintelor relative fata de procesul de studii si fata de student. El poate fi bazat pe un an de studii si/sau pe continutul unui anumit curs/modul (de exemplu baza/ avansat/ specializat).

TIPUL CREDITULUI
Este un indicator ce arata statutul cursului/modului in programul de studii. El poate fi de exemplu descris ca Core ( cursul pricipal), Related (corelat, unitate de suport) si Minor (curs optional).

CICLU
Ciclu este un curs de studii ce corespunde unui nivel academic. Unul din obiectivele indicate de procesul Bologna este „adoptarea unui sistem bazat pe doua cicluri principale, undergraduate si graduate”. Studiile de doctorat se refera la cel de-al treilea ciclu de studii.

GRAD/DIPLOMA
Gradul descrie calificarea acordata de institutia de studii superioare dupa finisarea cu succes a unui program de studii. Intr-un sistem de acumulare de credite, programul este finisat atunci cind sint acumulate un anumit numar de credite, acordate pentru obtinerea unor rezultate a studiilor specifice.

SUPLIMENTUL LA DIPLOMA
Suplimentul la diploma urmeaza modelul elaborat de catre Comisia Europeana si UNESCO/CEPES. Scopul Suplimentului este de a furniza suficiente date personale despre detinator, precum si a spori gradul de „transparenta” internationala, dar si recunoasterea academica si profesionala a calificarilor (diplome, grade, certificate) corecta. Suplimentul este orientat sa furnizeze a naturii, nivelului, contextului si statutului studiilor urmate si finalizate cu succes de catre datinatorul acestuia.

GRADUL DE DOCTORAT
Un nivel de calificare inalt care este recunoscut la nivel international ca calificind pe cineva pentru lucru stiintific sau academic. Calificarea include un studiu destul de voluminos inclus intr-o teza. Se refera la gradul acordat dupa finisarea celui de-al treilea ciclu de studii.

ECTS (Sistem European de acumulare si transfer de credite)
ECTS este un sistem pentru marirea gradului de transparenta a sistemelor educationale si pentru a facilita mobilitatea studentilor prin Europa cu ajutorul transferului de credite. Este bazat pe criteriul general ca capacitatea de studii globala a unui an academic este egala cu 60 de credite. Cele 60 de credite sint apoi alocate unitatilor de curs si modulelor pentru a proportional capacitatea de lucruastfel incit sa fie obtinute rezultatele studiilor necesare. Transferul de credite este garantat de un acord explicit ce este semnat de universitatea de acasa, universitatea gazda si studentul mobil.

EXAMEN
Acest termen se refera la un test in scris sau oral susitnul la sfirsitul cursului/modulului sau mai tirziu in timpul anului. Alte metode de evaluare deasemenea sint folosite. Testele in timpul cursului se numesc evaluare continua daca ele contribuie la evaluarea finala.

PRIMUL GRAD, PRIMA CALIFICARE
Calificarea primului ciclu, cum este numita in Declaratia Bologna, este acordata dupa finisarea a minimum trei ani de studii sau dupa obtinerea minimum a 180 credite ECTS

NOTA, GRAD
Evaluarea finala bazata toate performantele obtinute intr-un curs individual sau modul al programei de studii.

STUDII SUPERIOARE
Programe de studii preluate de studenti ce detin certificat de studii liceale sau colegiale.

ICT predare
Include predare si studiere ce utilizeaza tehnologii de comnunicatii si informationale.

REZULTATE A STUDIILOR
Rezultatele studiilor prezinta un set de competente ce exprima ce va cunoaste, intelege si putea face studentul dupa completarea procesului de studii. Ele se refera la o peroada de studii, de exemplu la primul sau al doilea ciclu a programului sau la o unitate de curs sau un modul. Rezultatele studiilor reflecta cerintele pentru acordarea creditelor. Ele sint formulate de personalul academic. Competentele actuale ale unei persoane individual pot fi desigur incluse in rezultatele studiilor formulate.

TIMPUL DE STUDII
Numarul de ore de care va avea nevoie un student mediu pentru a obtine anumite rezultate a studiilor si anumite credite ce se acorda la evaluare.

NOTA
O masura numerica sau calitativa ce va fi folosita pentru a descrie rezultatele evaluarii intr-un curs individual sau printr-o scala bine definita.

CURS OPTIONAL
Un cus sau modul ce face parte din programa de studii dar nu este obligatorie pentru toti studentii.

PROGRAM DE STUDII
Un set de cursuri sau module aprobat pentru a fi studiate pentru a obtine gradul de studii superioare si poate fi definit printr-un set de rezultate a studiilor ce trebuie obtinute pentru a se acorda un numar de credite specificat.

RECUNOASTERE
In cadrul ECTS, presupune ca numarul de credite obtinute de student la finisarea unor cursuri sau module, asa cum sint descrise in Acordul de studii, la universitatea gazda, trebuie sa inlocuiasca un numar echivalent de credite la universitatea de acasa.

REEXAMINARE
Studentilor ce nu au sustinut un examen sau alta forma de evaluare la prime data comform orarului li se da posibilitatea de a mai sustine o data examenul (reexaminare) la o data mai tirzie.

GRADUL CICLULUI DOI DE STUDII (MASTERAT)
Masteratul este o calificare de studii superioare acordata studentului dupa completarea ciclului doi de studii si poate implica o lucrarea stiintifica. Studentul urmeaza acest ciclu deobicei dupa finisarea primului ciclu.

ABILITATI
Formate in timpul procesului de studii ce pot fi divizate in „specific subiectului” si „generice”.

TEZA
Un raport formal prezentat in scris, bazat pe lucru stiintific individual, necesar pentru obtinerea unei calificari.

ACORDARE
In cazul Tuning Project, Tuning are sensul de a crea niste puncte de referinta de comun acord pentru organizatiile de studii superioare din Europa, recunoscind ca diversitatea traditiilor este un factor pozitiv in crearea unui spatiu dinamic comun al educatiei superioare.

SEMINAR
Este o perioada de studii predata de un profesor cu scopul de a studia mai adinc, de a revizui si discuta teme ce au fost prezentate in timpul cursului sau modulului.

STUDII PREUNIVERSITARE
Sint studiile inainte de cele in care se acorda o calificare.

CAPACITATE DE LUCRU
Include toate activitatile de studiere necesare pentru a obtine rezultatele studiilor dorite


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc