Forma ECTS de aplicare a studentului

Forma ECTS de aplicare a studentului a fost creata pentru studentii mobili, care vor peterce o perioada limitata de studii la o universitate in alta tara. Studentii ce intentioneaza sa absolveasca alta universitate vor fi inmatriculati comform procedurilor obisnuite a universitatii date si vor completa alte forme de aplicare.

Forma ECTS de aplicare a studentului contine toata informatia princi[pala despre studentul mobil care este cerut de o universitate gazda. Daca o institutie necesita mai multa informatie ( de exemplu cazare, cerinte speciale de sanatate, etc.)de la studentii veniti aceasta se efectueaza prin completarea unei alte forme.

Institutiile pot folosi versiunile proprii de Forma ECTS de aplicare pentru studentii lor ce pleaca, forma continind elemente si urmarind ordinea data in forma standarda data. Utilizarea formei standard ECTS de aplicare este recomandata.

Intrebari frecvente:

Este obligatorie utilizarea Formei de aplicare in cadrul ECTS?
Utilizarea Formei de aplicare in cadrul ECTS este recomandata (aproape obligatorie) pentru studentii mobili. Cu toate acestea ea nu este obligatorie pentru acordarea marcii ECTS daca forma utilizata contine aceleasi elemente.

Acordul de studii ECTS

Acordul de studii ECTS a fost creat pentru studentii mobili ce doresc sa studieze o perioada scurta de timp la o alta universitate din alta tara, ca in cazul programului Erasmus.

Acordul de studii contine lista unitatilor de curs si modulelor pe care un student planuieste sa le studieze. Pentru fiecare curs sint indicate denumirea, codul si numarul de credite acordate.

Acordul de studii trebuie sa fie semnat de studentul mobil, de persoana responsabila de la universitatea de acasa si de autoritatea echivalenta de la universitatea gazda, care garanteaza ca studentul venit poate studia cursul planificat.

Acordul de studii garanteaza transferul de credite obtinute de student la cursurile finisate cu succes. Persoana competenta de la universitatea de acasa poarta raspunderea pentru recunoasterea lor. Studentul nu trebuie sa negocieze recunoasterea creditelor individual cu fiecare profesor. Acordul de studii impreuna cu Fisa de note garanteaza recunoasterea completa.
De sigur, s-ar putea intimpla ca o programa de studii sa fie modificata dupa sosirea studentului mobil. In asa caz, Acordul de studii trebuie sa fie anulat cit mai degraba posibil si semnat din nou de toate trei parti: universitatea de acasa, universitatea gazda si studentul. Doar in asa caz recunoasterea completa a rezultatelor studiilor poate fi garantata.

Se recomanda, in paralel cu Acordul de studii sa se elaboreze si o „Foaie de recunoastere” pentru fiecare student ce pleaca care indica de la ce unitate de curs sau modul, el/ea va fi scutit la universitatea de acasa dupa finisarea cu succes a studiilor peste hotare.

Universitatile sint libere sa utilizeze varianta proprie a Acordului de studii daca el contine toate elementele din forma standarda ECTS. Cu toate acestea se recomanda utilizarea formei standarde.

Este important de mentionat ca multe institutii utilizeaza Acordul de studii atit ca parte a aranjamentelor de mobilitate, cit si ca componenta a sistemului propriu de acumulare a creditelor. Pentru fiecare simestru sau an de studii, este intocmit un Acord de studii si este semnat dse ambele parti:universitate si student. Aceasta metoda s-a dovedit a fi utila in prevenirea conflictelor unde studentii pot alege o anumita unitate de predare in programul de studii. Folosirea unui astfel de Acord de studii garanteaza ca studentul face alegerea unitatilor de studii ce satisfac complet cerintele programului pe care studentul doreste sa-l absolveasca.

Intrebari frecvente:

Este obligatorie utilizarea Acordului de studii in cadrul ECTS?
Da si este obligatoriu pentru obtinerea marcii ECTS.

Fisa de note ECTS

Fisa de note ECTS este folosita pentru a documenta rezultatele studentului intr-o anumita perioada de timp prin prezentarea listei cursurilor si modulelor frecventate, numarul de credite si notele locale obtinute, preferabil si notele corespunzatoare comform ECTS. Fisa reflecta atit cantitatea de lucru cit si calitatea celor obtinute.

Fisa de note ECTS este folosita de studentul mobil in doua cazuri diferite. Primul caz este cint fisa e trimisa la universitatea gazda de catre universitatea de acasapentru studentii ce pleaca, inainte de plecare, pentru a transmite informatia despre cursurile/ modulele ce au fost deja studiate si rezultatele obtinute la ele. Al doilea caz este cind fisa este trimisa de universitatea gazda catre universitatea de acasa pentru toti studentii veniti la sfirsitul perioadei de studii.

Fisa de note ECTS ofera un format standard pentru inregistrarea tuturor activitatilor de studii petrecute de catre student. Este un instrument important pentru recunoasterea academica. Deaceea este foarte important de a determina cine este responsabil pentru intocmirea si livrarea acestui document. Institutiile trebuie sa atraga atentie asupra pregatirii personalului administrativ si academic pentru utilizarea Fisei de note ECTS si conversia notelor.

Rezultatele tuturor studentilor, si a elor mobili, pot fi stocate periodic untr-un sistem unic computerizat in formatul Fisei de note ECTS. Aceasta va face posibil inserarea unei Fise de note ECTS in Suplimentul la diploma emis tuturor studentilor ce absolvesc, sint ei studenti mobili sau nu.

Universitatile sint libere sa utilizeze varianta proprie a Fisei de note daca ea contine toate elementele din forma standarda ECTS. Cu toate acestea se recomanda utilizarea formei standarde ECTS.

Intrebari frecvente:

Care este diferenta dintre Fisa de note si Suplimentul la diploma?
Suplimentul la diploma este anexat la cerificatul de absolvire. El insoteste diploma oficiala certificind gradul conferit. El acopera intreg programul de studii (ex. ciclurile unu, doi, trei). Este emis comform unui format standard international si include toate activitatile petrecute pentru a obtine gradul.Cu alte cuvinte este suma tuturor fiselor de note obtinute pe parcursul programei de studii. De fapt e practica buna de a insera in punctul 4.3. al suplimentului la diploma o Fisa finala ECTS de note. Suplimentul la diploma urmareste un format precis hotarit de catre Comisia Europeana, Consiliul Europei si UNESCO si sprijinit de statele semnatare a procesului Bologna.

Carta sudentului Erasmus

Carta sudentului Erasmus este un document de o pagina intocmit de catre Îndrumatorii ECTS/DS pentru a explica clar drepturile si obligatiilestudentului Erasmus.

Carta face referinta la doua instrumente ECTS, Acordul de studii si Fisa de note. Utilizarea corecta a acestor doua instrumente garanteaza recunoasterea academica corecta a studentului mobil.

Se recomanda de a da cite o copie a Cartei fiecarui student mobil, ce vin sau pleaca, astfel ca el/ea sa fie bine informat la ce se poate astepta ca fiind student Erasmus si despre responsabilitatile sale astfel ca sa fie sigur de recunoasterea completa a studiilor petrecute peste hotare.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc