Capitolul 3: Standarde Europene pentru agentiile de asigurare externa a calitatii.

3.1 Folosirea procedurilor de asigurare externa a calitatii în învatamîntul superior: Agentiile de asigurare externa a calitatii trebuie sa ia în consideratie prezenta si eficienta proceselor de asigurare externa a calitatii descrise în Capitolul 2 a Standardelor si Ghidului European.
3.2 Statutul oficial: Agentiile trebuie recunoscute formal de catre autoritati publice competente în Spatiul European al Învatamîntului Superior drept agentii cu responsabilitati de asigurare externa a calitatii si trebuie sa posede o baza solida legala. Ele trebuie sa corespunda cerintelor jurisdictiei legislative si sa actioneze în limitele lor.
3.3. Activitati: Agentiile trebuie sa efectuieze regulat activitati de asigurare externa a calitatii (la nivel de institutie sau program).
3.4 Resurse: Agentiile trebuie sa posede resurse adecvate si proportionale, atît umane cît si financiare, pentru a fi în stare sa organizeze si conduca procesele de asigurare externa a calitatii într-un mod eficient si efectiv, cu dotarea de rigoare pentru dezvoltarea proceselor si procedurilor sale.
3.5 Descrierea misiunii: Agentiile trebuie sa posede scopuri si obiective clare pentru lucrul lor, ce se vor contine într-o descriere accesibila public.
3.6 Independenta: Agentiile trebuie sa fie independente în ceea ce priveste responsabilitatea autonoma pentru operatiile lor si in ceea, ca acele concluzii si recomadari ce sunt expuse în rapoartele lor, nu pot fi influentate de tertele parti cum ar fi institutii superiore de învatamînt, ministere sau alti organizatori.
3.7 Criteriile si procesele de asigurare externa a calitatii folosite de agentii: Procesele, criteriile si procedurile folosite de agentii trebuie sa fie predefinite si accesibile publicului. Aceste procese vor include:
• o procedura de autoevaluare sau o procedura echivalenta conform subiectului procesului de asigurare a calitatii;
• o evaluare externa de catre un grup de experti, inclusiv, dupa caz, studenti în calitate de membri, si vizite la fata locului, dupa cum este decis de agentie;
• publicarea raportului, inclusiv orice decizie, recomandare sau alt rezultat formal;
• o procedura de finisare pentru evaluarea actiunilor întreprinse de subiectul procesului de asigurare a calitatii cu privire la recomandarile continute în raport.
3.8 Proceduri de responsabilitate: Agentiile trebuie sa posede proceduri proprii de responsabilitate.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc