Politica în domeniul calitatii si angajamentul managementului
ale Universitatii Tehnice a Moldovei

MISIUNEA: Misiunea Universitatii Tehnice a Moldovei este sa ofere educatie si cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialisti capabili sa lucreze în domeniile de vârf din productie si cercetare atât pe plan national cât si în conformitate cu cerintele pietei fortei de munca a lumii contemporane.

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITATII: în centrul preocuparilor noastre se afla interesul pentru satisfacerea cerintelor si asteptarilor tuturor partenerilor nostri respectiv, clientilor nostri -- candidat, student, agent economic, cât si ale Ministerului Educatiei, prin concentrarea eforturilor în directia cresterii calitatii procesului didactic si de cercetare, dezvoltarii culturii institutionale si manageriale responsabile si pregatirii studentilor la nivelul standardelor academice internationale si a necesitatilor mediului economico-social national, în conditiile respectarii reglementarilor în vigoare, a folosirii optime a resurselor si a motivarii corpului profesoral.

ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI: Universitatea Tehnica a Moldovei, atât prin conducerea la cel mai înalt nivel, cât si prin managementul Facultatilor, este pe deplin angajata în intentia ei pentru îmbunatatirea continua a calitatii procesului didactic si de cercetare la toate nivelurile si functiile relevante. Acest angajament este realizat în mod consecvent prin implementarea si îmbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii, conform cerintelor standardului ISO 9001:2000 si prin respectarea cerintelor legale si a reglementarilor în vigoare.

PRINCIPII: Principiile care stau la baza Politicii în domeniul Calitatii vizeaza:
• orientarea universitatii si a facultatilor catre satisfacerea în cât mai mare masura a cerintelor clientului, a organismelor reglementatoare si a propriului personal;
• conformarea, în toate activitatile pe care le desfasoara, cu cerintele legale si de reglementare în domeniul calitatii si în domeniul învatamântului universitar;
• alinierea la standardele si cele mai bune practici ale activitatii academice din tarile Uniunii Europene;
• îmbunatatirea continua a performantei, eficientei si eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii;
• antrenarea întregului personal didactic în directia realizarii obiectivelor calitatii;
• dezvoltarea conceptului de "leadership" în contextul specific al învatamântului universitar.

OBIECTIVE:
• îmbunatatirea calitatii procesului de învatamânt universitar;
• promovarea noii imagini a profesiei de "inginer";
• dezvoltarea unui sistem bine definit de alocare a resurselor materiale, financiare si informationale, pentru studenti si profesori, care sa functioneze pe baza eficientei;
• dezvoltarea strategiilor de atragere a resurselor financiare extrabugetare;
• dezvoltarea infrastructurii universitatii prin îmbunatatirea si diversificarea bazei materiale, astfel încât sa se creeze conditii cât mai bune de studiu si de cercetare pentru profesori si pentru studenti;
• cresterea motivatiei cadrelor didactice prin îmbunatatirea organizarii muncii, asigurarea surselor de informare actuale, stimularea materiala si perfectionare continua;
• îmbunatatirea relatiilor cu reprezentantii comunitatii locale din diferite domenii: economic, cultural, social, administrativ;
• cresterea integrarii pe piata muncii a absolventilor;
• îmbunatatirea comunicarii între corpul profesoral si studenti.

2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc