R E G U L A M E N T
privind efectuarea si sustinerea lucrarilor de laborator de catre studenti

1. Lucrarile de laborator constituie o parte componenta a procesului de instruire universitara si reprezinta veriga de legatura intre teorie si practica, asigurand aprofundarea si consolidarea cunostintelor teoretice, oferind posibilitati de a verifica tezele teoretice pe cale experimentala, de a lua nemijlocit cunostinta de utilaje, aparataj de masura, de a studia practic metodele de cercetare stiintifica.
2. Lucrari de laborator cu un numar de ore respectiv sunt prevazute in planurile de invatamant ale specializarilor la un spectru larg de disciplini fundamentale, general ingineresti si de specializare. Programele analitice determina tematica lucrarilor de laborator.
3. In scopul ridicarii eficientei lucrarilor de laborator catedrele asigura elaborarea indrumarelor metodice respective care determina scopul fiecarei lucrari, metodele de efectuare ale acestora, instrumentariul necesar, forma de perfectare si sustinere a darilor de seama de catre studenti.
4. Efectuarea lucrarilor de laborator prevede in mod obligatoriu:
• asigurarea studentilor cu indumare metodice privind indeplinirea lucrarilor de laborator;
• instruirea studentilor in domeniul securitatii muncii si efectuarea inscrierilor respective in registrul special al laboratorului;
• efectuarea unei testari a studentilor pe marginea materialului teoretic la tema lucrarii de laborator respective;
• perfectarea si sustinerea de catre studenti a unei dari de seama la fiecare lucrare indeplinita;
• verificarea cunostintelor studentilor referitoare la continutul darilor de seama la lucrarile de laborator;
• reexaminarea studentilor nepromovati.
5. Frecventarea si indeplinirea lucrarilor de laborator, prevazute de planul de invatamant si de programa analitica la disciplinia respectiva, perfectarea si sustinerea darilor de seama pentru fiecare lucrare de laborator este obligatorie.
6. Cadrul didactic duce evidenta frecventei si indeplinirii lucrarilor de laborator, asigura si respecta orarul de sustinere a acestora. In registrul de evidenta se inregistreaza absentele studentilor la lucrari de laborator, independent de cauzele care le-au determinat, precum si rezultatele indeplinirii si a sustinerii darilor de seama.
7. Studentii care au absentat la lucrari de laborator, isi pot indeplini obligatiile scolare in cadrul orarului, alcatuit de catedra respectiva si aprobat de decanul facultatii pana la incheierea semestrului respectiv.

Pentru situatii exceptionale (spitalizare, etc.) recuperarea lucrarilor de laborator absentate poate fi realizata si peste termenul mentionat.
8. Pornind de la cheltuielile suplimentare legate de efectuarea repetata a lucrarilor de laborator (consum de energie, reactivi si alte materiale consumabile), recuperarea lucrarilor de laborator absentate nemotivat se efectueaza dupa achitarea de catre studenti a unei taxe banesti, marimea careia se stabileste prin ordin pentru fiecare an universitar in functie de cheltuielile si tarifele respective.
9. Neexecutarea de catre student a prevederilor p.p. 7 si 8 in termenii stabiliti conduce la pierderea de catre el a dreptului de a fi admis la examene cu consecintele corespunzatoare.
10. Catedra intocmeste listele studentilor care au lipsit la lucrari de laborator si le prezinta in decanatul facultatii odata cu orarul propus de recuperare a lucrarilor de laborator.
11. Decanatele elibereaza studentilor permisiuni pentru recuperarea lucrarilor de laborator dupa achitarea de catre acestia a taxei stabilite.
12. Sumele banesti si cotoarele bonurilor de achitare a taxei se depun de catre decanate in contabilitate.
13. Efectuarea in termen si in modul stabilit de prezentul Regulament a lucrarilor de laborator se finalizeaza cu colocviu sau admiterea la examen la disciplina respectiva.
14. Prevederile prezentului Regulament se refera si la studentii de la invatamantul fara frecventa.

2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc