REGULAMENTUL
cu privire la sustinerea repetata a colocviilor si examenelor

1. Colocviile si examenele care nu au fost promovate în termenii sesiunilor ordinare pot fi repetate cel mult de doua ori. Abateri se admit doar în cazuri exceptionale.
2. Sustinerea repetata a colocviilor se efectueaza în cadrul orarului stabilit de cadrele didactice si aprobat de decanii facultatilor.
3. În scopul ordonarii sustinerii repetate a examenelor si asigurarii controlului respectiv se organizeaza sesiuni de reexaminare. Termenii acestora se stabilesc de Consiliul de administratie al U.T.M. dupa caz.
4. Pentru disciplinele cu un numar considerabil de nepromovari în sesiunea ordinara decanatele stabilesc orare pentru sustinerea repetata a examenelor în perioada sesiunii de reexaminare.
5. Pentru celelalte discipline sustinerea repetata a examenelor se efectueaza în cadrul orarului stabilit de cadrele didactice si aprobat de decanii facultatilor.
6. Pornind de la cresterea numarului de reexaminari soldate cu sustragerea cadrelor didactice de la activitatea de studii de baza, întetirea cazurilor de prezentare a studentilor la reexaminari fara o pregatire corespunzatoare si în baza Hotarârii Senatului din 27.X.1998 pentru repetarea colocviilor si examenelor se stabilesc taxe achitate de studenti.
7. Valoarea taxei pentru reexaminari se stabileste dupa cum urmeaza:
- pentru prima reexaminare 10 lei;
- pentru a doua reexaminare 15 lei;
- pentru reexaminare în comisie 45 lei.
8. Neadmiterea s-au neprezentarea nemotivata la examen se echivaleaza cu nesustinerea a acestuia în termenii stabiliti si se soldeaza cu reexaminari în baza de taxe.
9. Achitarea taxei se efectueaza în modul stabilit. Decanatele elibereaza studentilor fise de reexaminare dupa achitarea taxei stabilite.
10. Contabilitatea va duce evidenta sumelor încasate în forma de taxe achitate de studenti pentru reexaminari si le va stoca la contul special al U.T.M. Ele se vor utiliza pentru deservirea tehnico-materiala a procesului de instruire.
11. Prevederile prezentului Regulament se refera si la studentii de la învatamântul fara frecventa.

2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc