pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Informatica >>>>

Legislaţie

• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Istoria şi structura Facultăţii de Energetică

Adresa: str. 31 August 78, sector Buiucani, Chisinau, MD2012, Republica Moldova, corp. 2

Telefon: 23-76-17
Telefon/Fax: 23-41-87

Decan: prof.dr.ing. Ion Stratan
Prodecani: conf.dr.ing. Victor Pogora
prof .dr.ing. Tudor Ambros
conf. Arhip Potang

Secretar al consiliului Facultatii: conf.dr.ing. Leonid Iazlovetchi

Metodist: ing. Rodica Apostol

SCURT ISTORIC AL FACULTATII DE ENERGETICA

Istoria invatamantului superior electrotehnic in R. Moldova are drept inceput anul 1959 cand in cadrul facultatii de fizica si matematica din Universitatea de Stat a Moldovei se infiinteaza sectia „Inginerie Tehnica”. Atunci la doua specialitati de profil electrotehnic „Tehnica masurilor electrice” si „Utilaj electric” au fost inmatriculati 75 studenti.
In baza sectiei de Inginerie Tehnica in anul 1960 s-a creat facultatea „Inginerie Tehnica” cu trei specialitati.
In acelasi an 1959, in cadrul facultatii de Mecanica din Institutul Agricol din Chisinau s-a infiintat o specialitate de profil electric „Electrificarea Gospodariei Satesti”, care in 1964 a fost transferata la Institutul Politehnic din Chisinau.

In anul 1963 din facultatea de Inginerie Tehnica se desprinde Facultatea de Electrotehnica in componenta careia erau trei specialitati:
• masini electrice;
• alimentarea cu energie electrica a intreprinderilor si oraselor;
• tehnica masurarilor electrice.

Prima promotie de ingineri electricieni a avut loc in decembrie 1964. De atunci si pana in prezent facultatea de Electrotehnica (din anul 1967 – de Energetica) a pregatit circa 7500 de ingineri.

Mai tarziu in cadrul facultatii de Energetica se infiinteaza:
• in 1971 – specialitatea „Sisteme de retele electroenergetice”;
• in 1974 – specialitatea „Termoenergetica”;
• in 1993 – specialitatea „Actionari electrice automatizate”;
• in 1995 – specialitatea „Inginerie si management in Energetica”;
• in 1997 – specialitatea „Metrologie, Standarde, Control si Certificarea Productiei”.

Astazi la facultate isi fac studiile peste 800 de studenti (sectia de zi si fara frecventa).

STRUCTURA ORGANIZATIONALA A FACULTATII DE ENERGETICA

Administrativ, facultatea este organizata pe catedre. Exista patru catedre de specialitate: Electroenergetica, Termotehnica, Electromecanica, Economie si management in energetica; doua catedre de pregatire generala: Bazele teoretice ale electrotehnicii, Educatia fizica precum si doua centre universitare: Centru de calcul si Centrul „Energie plus”.

Catedra de Electroenergetica
Catedra de Electroenergetica realizeaza activitatea didactica la pregatirea specialistilor la specialitatea „Electroenergetica” cu 2 specializari: „Sisteme si retele electroenergetice” si „Energetica industriala”. Catedra coordoneaza activitatea didactica cu alte catedre in realizarea predarii disciplinelor fundamentale, de cultura generala, social umanistica, disciplinelor de specializare obligatorii si optionale.
Secretariat: sala 2-125, telefon 23-75-10
Sef catedra: conf.dr.ing. Ion Protuc.
Laboratoare:
Alimentarea cu energie electrica; Transportul si distributia energiei electrice; Protectia prin relee; Tehnica tensiunilor inalte; Materiale electrotehnice; Microprocesoare in electroenergetica; Metrologie, standardizare si masurari electrice; Aparate electrice; Montarea si exploatarea utilajului electric a sistemului electroenergetic; Utilizarea energiei electrice; Procese tranzitorii; Automatizari in electroenergetica; Calitatea energiei electrice.
Tematica de cercetare:
Procesele tranzitorii electromagnetice si electromecanice in sistemul electroenergetic. Studiul de fezabilitate privind constructia centralelor, statiilor si liniilor electrice. Regimuri permanente de functionare ale sistemului electroenergetic. Estimarea pierderilor de energie electrica in sistemul electroenergetic si reducerea lor. Calitatea energiei electrice in retelele electrice de transport si distributie. Descarcari electrice in gaze si utilizarea lor in procesele de prelucrare a metalelor, Evaluarea riscului in sistemul electroenergetic.

Catedra de Electromecanica si Metrologie
Catedra de Electromecanica pregateste specialisti la specialitatea Electromecanica si Metrologie, standardizare, control si certificarea productiei.
Secretariat: sala 2-308, telefon 237619
Sef catedra: conf.dr.ing. Ilie Nuca
Laboratoare:
Surse Regenerabile de Energie, Masurari in procese industriale, Instrumentatie virtuala, Teoria sistemelor, Masini electrice, Actionari electrice, Aparate electrice, Informatica, Microelectronica si electronica de putere, Masini de calcul analogice.
Tematica de cercetare a catedrei cuprinde:
Surse regenerabile de energie, Managementul calitătii universitare, Cercetarea masinilor electrice speciale, Elaborarea metodelor de calcul a masinilor electrice ermetizate, submersibile, axiale, trifazate, monofazate. Elaborarea metodelor de calcul al generatoarelor electrice de mica putere cuplate cu motoare eoliene, generatoare pentru microhidrocentrale cu excitatie electromagnetica si magneti permanenti.

Catedra de Termotehnica
Catedra de Termotehnica coordoneaza activitatea didactica la specialitatea 1902 Termoenergetica precum si la disciplinele de Termotehnica la alte specialitati si directia de studii Aprofundate in Termoenergetica.
Secretariat: sala 2.217, tel. 23.76.18
Sef catedra: prof.dr.hab. Musteata Valentin, membru-coresp. al A.S.R.M.,
Tematica de cercetare:
Este axata in special pe domeniile: Eficienta energetica a proceselor tehnologice cu consumuri mari de energie termica, optimizarea acestora, eficienta complexului energetic al Republicii Moldova.
Laboratoare:
Termodinamica tehnica si Transferul de caldura, Cuptoare industriale; Sisteme de incalzire si Masini de refulare, Mecanica fluidelor si Motoare termice, Instalatii de cazane, Masuri termice si cercetari stiintifice si Automatizari in termoenergetica, Laborator stiintific si Centrul de calcul.

Trecerea în ţărână înseamnă evoluţie. Nu şi progres.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Galeria foto
Adrese utile
pro Bologna
Energie Plus
Energie si Mediu
Clubul LabVIEW
Catedra EMM
CIITT
TIMPUL
Jurnal de Chisinău
Index 2000

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc