pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Informatica >>>>

Legislaţie

• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>

Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Ghidul disciplinelor anului 1

1. Matematica superioara - 138 ore
2. Informatica - 51 ore
3. Fizica - 204 ore
4. Grafica inginereasca - 102 ore
5. Bazele teoretice ale electrotehnicii - 102 ore
6. Educatia fizica - 68 ore
7. Educatie pentru sanatate - 17 ore
8. Limba straina - 68 ore
9. Limba si literatura romana (alolingvi) - 68 ore
10. Filozofia - 68 ore
11. Politologia / Sociologie - 34 ore
12. Protectia mediului ambiant - 17 ore
13. Protectia civila - 34 ore

Matematica
Teme studiate: Elemente de logica matematica. Vectori, operatii cu ei. Geometria analitica pe plan si in spatiu. Derivata, integrala nedefinita. Integrala definita, integrale improprii. Functii de mai multe variabile. Ecuatii si sisteme de ecuatii diferentiale ordinare. Integrale multiple. Integrale curbilinii, de suprafata. Elemente din teoria campului scalar si vectorial. Serii de numere, serii Fourier.

Informatica
Teme studiate: 1. Mediul de programe MATLAB. 2. Rolul metodelor numerice. 3. Rezolvarea ecuatiilor cu o singura necunoscuta. 4. Rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare. 5. Aproximarea si interpolarea functiilor. 6. Integrarea si derivarea numerica. 7. Problema Caushy. Rezolvarea sistemelor de ecuatii diferentiale. 8. Rezolvarea sistemelor de ecuatii neliniare. 9. Valori si vectori proprii.

Fizica
Teme studiate: Bazele fizice ale mecanicii. Cinematica si dinamica p.m. Legii de conservare in mecanica. Elemente de fizica statica clasica. Ecuatii de stare, ecuatia de baza, distributiile Baltzmann si Maxwell pentru gazul ideal lege a echipartitiei energiei pe grade de libertate. Notiuni de termodinamica. Campul electromagnetic. Electrostatica. Curent electric stationar. Teoria clasica a conductiei electrice. Camp magnetic. Fenomenul inductiei electromagnetice. Ecuatiile Maxwell ale campului electromagnetic, energia lui. Oscilatii mecanice si electromagnetice. Unde elastice si electromagnetice. Bazele fizicii cuantice. Radiatia termica, efectul fotoelectric, efectul Compton, interactiuni particulara – foton. Spectre atomice. Elemente de mecanica cuantica nerelativista. Notiuni de fizica a nucleului si a particulelor elementare.

Grafica inginereasca
Teme studiate: 1. Sisteme de proiectii. 2. Epura punctului, dreptei si planului. 3. Probleme pozitionale de baza. 4. Metodele geometriei descriptive. 5. Linii curbe. 6. Suprafete. 7. Sectiuni plane. 8. Intersectia suprafetelor. 9. Probleme metrice. 10. Desfasurarea suprafetelor. 11. Proiectii axonometrice. 12. Produse tehnice. Clasificarea pieselor. Asamblari demontabile si asamblari nedemontabile. 13. Tipurile de documente de proiectare. 14. Reprezentarea pieselor si asamblarilor demontabile si nedemontabile. 15. Schitarea pieselor. 16. Desenul de ansamblu si tabelul de componenta. Continutul si succesiunea executarii desenului de ansamblu. 17. Citirea si detalierea desenului de ansamblu. 18. Executarea schemelor

Bazele teoretice ale electrotehnicii
Teme studiate: 1.Notiuni introductive. 2.Circuite electrice de curent continuu. 3.Circuite electrice de curent alternativ monofazat. 4.Circuite cu inductanta mutuala. 5.Circuite cu tensiuni periodice nesinusoidale. 6.Circuite electrice trifazate.

Educatie fizica
Teme studiate: 1.Lectii practice in sali, terenuri in aer liber; 2. Sistem de actionare pentru realizarea unei pregatiri fizice generale (ameliorarea capacitatii functionale a organismului, a mobilitatii articulare, imbogatirea deprinderilor motrice de baza s.a.). 3. Sisteme de actionare pentru insusirea si imbunatatirea deprinderilor tehnico-tactice in disciplinele sportive alese (jocuri sportive, atletism, gimnastica aerobica, stretching, sporturi nautice).

Limba straina (engleza, franceza, germana, spaniola)
Teme studiate: 1. Texte situationale (5-7 texte); 2. Texte de tehnica generala (4-9); 3. Elemente de gramatica (substantiv, adjectiv, verb); 4. Vocabular specializat.

Limba si literatura romana (pentru alolingvi)
Teme studiate: 1. Metode si procedee: comunicatia, lucrul cu textul, demonstratia, traducerea, exercitiul. 2. Materiale didactice: manualul de limba romana, textul-copie.

Filosofia
Progr.: Conceptia despre lume; Filosofia si obiectul ei de studiu; Filosofia antica; Filosofia medievala; Filosofia in epoca Moderna; Fiosofia contemporana; Ontologia; Gnoseologia; Axiologia.

Politologia / Sociologia
Politologia: Obiectul si problematica politologici. Sfera politica. Sistemul politic al societatii. Statul si democratia. Partidele politice si sistemele de partid. Elitele politice si liderismul politic. Activitatea politica. Politica interna. Politica externa. Cultura politica.
Sociologia: Obiectul culturologia. Esenta culturii. Procesul cultural. Importanta culturii. Cultura lumii antice (Orientul viechi, Grecia si Roma antica). Cultura evului mediu. Cultura renasterii, cultura iluminismului (sec. XVII-XVIII). Cultura sec. XIX. Cultura sec.XX-XXI.

Protectia mediului ambiant
Teme studiate: Protectia mediului ambiant – problema majora a civilizatiei umane. Notiunile de baza ale PMA. Bazele ecologiei generale. Conceptia despre biosfera. Normarea poluarii mediului nativ. Protectia aerului atmosferic. Urmarile negative ale poluarii atmosferei. Masurile si mijloacele de protectie, controlul calitatii aerului atmosferic in localitati. Protectia si folosirea nationala a resurselor de apa. Sursele de poluare. Masurile de protectie si metodele de curatire a apelor reziduale. Controlul nivelului de poluare a bazinelor acvatice. Protectia solului si folosirea rationala a terenurilor. Protectia solurilor de poluare si distrugere. Recultivarea terenurilor afectate.

Protectia civila
Teme studiate: Sistemul protectiei civile a R.Moldova. Prevederile legii P.M. “Cu privire la PC”. Clasificarea si caracteristica situatiilor exceptionale. Urmarile calamitatilor naturale si a catastrofelor tehnologice. Pregatirea prealabila a populatiei si a obiectivelor economice pentru activitate in cazul aparitiei situatiilor exceptionale. Protectia oamenilor prin adaposturile si utilizarea mijloacelor individuale de protectie. Protectia prin evacuare. Estimarea stabilitatii economice si activitatea obiectivelor in SE. Organizarea, dirijarea si realizarea lucrarilor de salvare-deblocare si a altor lucrari de urgenta.

Omul - lacrima inteligentă a naturii.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria foto
Adrese utile
pro Bologna
Energie Plus
Masterat "IMC"
Clubul LabVIEW
Catedra EMM
CIITT
TIMPUL
Jurnal de Chisinău
Index 2000

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc