pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Informatica >>>>

Legislaţie

• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Ghidul disciplinelor anului II

1. Matematica superioara – 51 ore
2. Informatica – 68 ore
3. Mecanica teoretica – 68 ore
4. Bazele teoretice ale electrotehnicii – 136 ore
5. Teoria sistemelor – 56 ore
6. Masini electrice – 98 ore
7. Teoria economica – 56 ore
8. Materiale electrotehnice – 51 ore
9. Mecanica aplicata – 82 ore
10. Aparate electrice – 70 ore
11. Metrologie, standardizare si masurari - 56 ore
12. Fiabilitatea – 56 ore
13. Microelectronica – 42 ore

Matematica superioara
Teme studiate: Functii de variabila complexa. Calcul operational. Logica matematica si scheme de contact. Teoria probabilitatilor si elemente de statistica matematica.

Informatica
Teme studiate: 1. MathCad - Operatori si functii elementare, evaluarea expresiilor, unitati de masura, calculul cu numere complexe, calcule vectoriale si matriceale, definirea functiilor, derivate si integrale, sisteme de ecuatii, calculelor repetitive, tabele si grafice, prelucrari statistice, interpolari; 2. Corel Drow - notiuni generale, curbe noduri si linii, elemente grafice, lucrul cu textul, simboluri, efect envelop, efect blend si extrude; 3. MS Word - panourile cu instrumente, tabele, lucrul cu celulele, numerotarea paginilor, simboluri, lucrul cu obiectele, desene, diagrame, obiecte WordArt, desenarea in Word, instrumente de desenare, identarea, tabularea si dimensionarea paginii, equation editor, anteturi si liste numerotate, text in coloane, stiluri si ortografie.

Mecanica Teoretica
Teme studiate: Cinematica rigidului si sistemului de rigide. 2. Dinamica punctului material si sistemului material, teoremele fundamentale ale dinamicii. 3. Elemente de mecanica analitica. 4. Elemente de teorie a oscilatiilor mici.

Bazele teoretice ale electrotehnicii
Teme studiate: Circuite electrice neliniare si circuite magnetice de curent continuu. Circuite electrice neliniare de curent alternativ. Procese tranzitorii in circuite electrice liniare si neliniare. Circuite cu parametrii distribuiti. Teoria cimpului electromagnetic.

Teoria sistemelor
Teme studiate: Definitia automaticii; Clasificarea sistemelor automate; Principiile fundamentale de comanda; Regimuri dinamice ale SCA; Functiile de transfer si de frecventa ale SCA si SRA; Stabilitatea sistemelor de comanda; Aprecierea calitatii procesului de reglare si comanda; Corectia sistemelor de comanda automata.

Masini Electrice
Teme studiate: Notiuni de electromecanica. Convertoare electromecanice si electromagnetice de energie. Transformatoare electrice de putere. Masini electrice asincrone trifazate si monofazate. Infasurari, campuri electromagnetice invartitoare. Transformatoare si motoare asincrone speciale.

Teoria economica si marketing
Teme studiate: Obiectul de studii. Factorii de productie si cresterea economica. Proprietatea. Economia naturala si productia de marfuri. Banii si inflatia. Piata si concurenta. Ocuparea fortei de munca si somajul. Circulatia finantelor. Activitatea de antreprenoriat. Sistemul de impozite. Trasaturile si structura economiei mondiale. Integrarea economiei Republicii Moldova in spatiul economic mondial.

Mecanica Aplicata
Teme studiate: Structura si clasificarea mecanismelor. Analiza cinematica a mecanismelor cu cuple cinematice superioare. Analiza dinamica a mecanismelor. Frecarea in cuplele cinematice si in mecanisme. Mecanisme cu came. Sinteza. Notiuni de baza ale rezistentei materialelor. Notiune de tensiune: normala, tangentiala si totala. intinderea si comprimarea. Calculul la rezistenta, incercarea materialelor. Caracteristicile mecanice ale materialelor. Clasificarea starilor de tensiune. Legea lui Hooke. Calculul la forfecare. Torsiunea barei. Calculul la torsiune, incovoierea. Calculul la incovoiere. Deformatii si tensiuni. Tensiunile tangentiale la incovoierea pura. Bazele calculului organelor de masini. Asamblari demontabile: cu filet, prin pene, caneluri si stifturi. Asamblari prin sudura, lipire, nituire si presare. Transmisii prin angrenare. Angrenaje cu roti dintate cilindrice, conice si cu melc.

Aparate electrice
Teme studiate: Rolul functional al aparatelor electrice; Forte electrodinamice; Fenomene care au loc la comutatia unui circuit; Electromagneti; Elemente de calcul al electromagnetilor; Contactoare si demaroare; Relee; Protectia contra avariilor; Aparate de protectie; Alegerea aparatelor de comutatie si protectie.

Metrologie, standardizare si masurari electrice
Teme studiate: Notiuni de metrologie; Metode si mijloace electrice de masurare; Erori de masurare; Standarde si etaloane; Instrumente electrice de masurare; Punti de masurare; Masurarea turatiei si deplasarilor; Sisteme de achizitie de date.

Fiabilitatea
Teme studiate: Notiuni de baza a teoriei fiabilitatii; Indicii cantitativi ai fiabilitatii ME; Fiabilitatea structurala a sistemelor electromecanice; Uzarea si fiabilitatea ME; Aprecierea fiabilitatii ME; Metodele teoretice de determinare a legii de repartitie a refuzurilor.

Microelectronica
Teme studiate: 1.Semiconductoare. 2.Dispozitive semiconductoare: diode, tranzistoare, tiristoare, dispozitive optoelectronice, circuite integrate. 3.Etaje amplificatoare. 4.Reactia in amplificatoare. 5.Amplificatoare de putere. 6.Amplificatoare de curent continuu. 7. Amplificatoare operationale. 8.Bazele tehnicii digitale. 9.Circuite basculante. 10.Circuite logice combinationale. 11.Circuite logice secventiale.

Contează, foarte mult, la ce înălţime se deschide paraşuta aspiraţiilor.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Organisme Metrologice
Organisme Nationale si Internationale de Metrologie si Standardizare: ISO / OIML / IEC / BIPM / CEN / CENELEC / ETSI / ITU / WELMEC / WMO / EUROMET / EA / WTO / EASC / INM / BRML .... >>>>
Galeria foto
Adrese utile
pro Bologna
Energie Plus
Masterat "IMC"
Clubul LabVIEW
Catedra EMM
CIITT
TIMPUL
Jurnal de Chisinău
Index 2000

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc