pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Legislaţie

• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Adrese utile
pro Bologna
Energie Plus
Masterat "IMC"
Clubul LabVIEW
Catedra EMM
CIITT
TIMPUL
Jurnal de Chisinău
Index 2000
Ghidul disciplinelor anului III

1. Actionari electrice – 169 ore
2. Masini electrice – 119 ore
3. Bazele statului si dreptului – 28 ore
4. Economia ramurii – 51 ore
5. Marketing – 28 ore
6. Management industrial – 42 ore
7. Securitatea activitatii vitale – 42 ore
8. Microprocesoare – 51 ore
9. Alimentarea cu energie electrica – 51 ore
10. Electronica de putere – 84 ore
11. Masurari electrice si electronice – 68 ore
12. Senzori si traductoare – 34 ore
13. Managementul calitatii – 28 ore
14. Amplificatoare si convertoare de masura – 56 ore
15. Masurari in procese industriale – 42 ore

Actionari electrice
Continutul cursului: Partea mecanica a A.E.: Notiuni generale. Schema structurala, partea electrica si partea mecanica. Scheme de calcul ale partii mecanice. Caracteristici statice ale masinilor de lucru. Ecuatiile fundamentale ale miscarii. Procese tranzitorii mecanice. Proprietatile electromecanice ale motoarelor de c.c si c.a.: Modele matematice. Scheme structurale. Caracteristici statice si dinamice. Procese tranzitorii in sistemul de A.E. deschis: Procese tranzitorii in A.E. cu caracteristica mecanica liniara si viteza mersului in gol constanta si variabila. Alegerea si verificarea motoarelor de actionare: Energetica A.E. Indicatori tehnici si economici. Servicii si regimuri de functionare. Alegerea si verificarea motoarelor pentru diferite regimuri de functionare.

Masini electrice
Continutul cursului: Legile electrodinamicii utilizate in teoria masinilor electrice. Ipotezele de baza aferente la descrierea matematica a masinilor electrice. Insusirile electromagnetice si regimurile de functionare stationare si tranzitorii ale transformatoarelor electrice in sistemul energetic si in sistemele de comanda automata aplicate in realizarea proceselor tehnologice. Masina asincrona, ca element de baza utilizat in actionarile electrice moderne in economia nationala si pe plan mondial. Insusirile electromecanice si caracteristicile masinii asincrone la functionarea in diverse regimuri. Masinile sincrone ca element de baza utilizate in sistemele electrice energetice. Caracteristicile de generator motor, compensator. Descrierea matematica in sistemul de coordonate d,q. Stabilitatea functionarii generatoarelor sincrone in paralel cu un sistem electroenergetic. Masinile electrice cu colector de curent continuu si alternativ. Regimuri de functionare, metode de pornire, de franare si reglare a vitezei.

Bazele statului si dreptului
Continutul cursului: Originea si esenta statului si dreptului in teoria generala a statului si dreptului; statul si dreptul in Republica Moldova; mecanismul statului; drept civil si economic; drept international privat; subiectele de drept civil si economic; subiecte in dreptul international privat; dreptul de proprietate; proprietatea industriala si protectia ei in RM; contractul colectiv de munca; utilizarea fortei de munca; contractul individului de munca; salariul; raspunderea materiala si disciplinara a muncitorilor si functionarilor; reglementarea juridica a protectiei muncii; litigii de munca si solutionarea lor.

Economia ramurii
Continutul cursului: Intreprinderea in activitatea economica generala. Formele si structura de organizare ale intreprinderilor din domeniul electrotehnicii. Fondurile de productie ale intreprinderilor electrotehnice. Cheltuielile si veniturile intreprinderii electrotehnice. Investitiile si eficienta lor in ramura electrotehnica. Pretul de cost al productiei, profitul si rentabilitatea intreprinderilor electrotehnice. Impozite si taxe. Activitatea comerciala a intreprinderilor electrotehnice. Evaluarea si gestiunea financiara a intreprinderilor electrotehnice. Gestiunea calitatii productiei electrotehnice.

Marketing
Continutul cursului: Conceptul, esenta, rolul si functiile marketingului; continutul strategiei de marketing; mediul de marketing si sistemele de informare si cercetare de marketing; programul de marketing; organizarea activitatii de marketing; functiile si personalul compartimentului de marketing; cercetarile de marketing ale pietei; necesitatea si criteriile segmentarii pietei; studierea consumului in activitatea de marketing; comportamentul consumatorilor industriali; natura si importanta pretului in mixul de marketing; metodele de formare a preturilor si politicele de preturi; continutul, structura si topologia activitatii promotionale; politica de marketing a firmei; marketingul international.

Managementul industrial
Continutul cursului: Managementul - baze metodice si metodologice ale stiintei. Insemnatatea si misiunea istorica a managementului. Intreprinderea ca obiect de studiu al managementului industrial. Rolul intreprinderii in cadrul economiei nationale. Tipologia intreprinderilor. Managerul in sistema de conducere. Planificarea procesului de productie si luarea deciziei manageriale: Planificarea capacitatii de productie; Planificarea aprovizionarii tehnico-materiale a intreprinderilor; Planificarea si remunerarea muncii la intreprinderi; Planificarea si comercializarea productiei. Organizarea procesului de productie. Organizarea serviciilor auxiliare si de deservire la intreprinderile industriale. Organizarea normarii tehnice a muncii la intreprinderi.

Securitatea activitatii vitale
Continutul cursului: Baza normativa a PM si sfera ei de actiune. Problemele organizatoric-juridice ale PM oglindite in legea R.Moldova “Cu privire la PM”. Contractul colectiv si individual de munca. Munca femeilor si tineretului. Disciplina muncii. Clasificarea factorilor de risc. Cauzele accidentelor si imbolnavirilor profesionale. Cercetarea accidentelor de munca. Microclimatul aerului zonei de munca. Substantele nocive si praful de productie. Masurile si mijloacele de protectie de influenta factorilor de risc. Notiunea de ergonomie si cerintele ergonomice fata de organizarea locurilor de munca. Electrosecuritatea. Masurile de profilaxie a electrotraumatismului si acordarea primului ajutor in caz de electrocutare. Securitatea exploatarii vaselor ce functioneaza sub presiune. Securitatea exploatarii uneltelor si sculelor. Dispozitivele tehnice de securitate la exploatarea masinilor, mecanismelor si utilajului tehnologic. Securitatea impotriva incendiilor. Sisteme automate de semnalizare si stingere a incendiilor. Organizarea protectiei incendiare a obiectivelor economice.

Microprocesoare
Continutul cursului: Elemente de algebra booleana: Axiome si teoreme booleene; Coduri numerice si alfanumerice. Reprezentarea, implementarea si minimizarea functiilor logice. Porti logice. Circuite logice combinationale: Codificatoare; Decodificatoare; Multiplexoare; Demultiplexoare; Comparatoare de cod; Sumatoare. Circuite logice secventiale: Circuite basculante bistabile; Registre; Numaratoare. Circuite de memorie. Miroprocesorul Intel 8086.

Alimentarea cu energie electrica
Continutul cursului: Receptoarele electrice ale intreprinderilor si clasificarea lor; sarcinile electrice si coeficientii care le caracterizeaza; schemele de alimentare cu energie electrica, principiile de elaborare a lor; instalatiile de distributie a energiei electrice; dimensionare conductoarelor dupa diferite metode; instalatiile de compensare a puterii reactive; fiabilitatea alimentarii cu energie electrica; evidenta energiei electrice, tarifele la energia electrica; conservarea energiei electrice la intreprinderi.
Continutul lucrarilor de laborator: Modelul fizic al SAEE. Studierea graficilor de sarcina. Evidenta energiei electrice. Studierea conductoarelor-bare. Compensarea factorului de putere .

Electronica de putere
Continutul cursului: Convertoare statice de putere. Redresoare necomandate mono- si tri-fazate. Redresoare comandate. Invertoare conduse de retea. Procese de comutare. Convertoare reversibile. Variatoare de curent alternativ. Sisteme de comanda pe poarta. Choppere. Invertoare autonome. Convertoare de frecventa.

Masurari electrice si electronice
Continutul cursului: Conceptul si metoda de masurare. Erori de masurare. Aparatele indicatoare de curent continuu. Aparatele electronice de curent continuu. Aparatele indicatoare de curent alternativ. Transformatoare de masura. Compensatoare electrice. Puntile: Puntile de curent continuu si de curent alternativ. Masurarea puterii electrice. Teoria si constructia dispozitivelor de inductie: Contorul monofazat de inductie. Aparate pentru masurarea marimilor electrice variabile in timp: Oscilograful electromecanic. Osciloscopul catodic. Aparate numerice de masurat: Elementele componente ale aparatelor numerice.

Senzori si traductoare
Continutul cursului: Senzori si traductoare. Rolul lor in cadrul unui sistem de masurare. Caracteristici metrologice ale senzori si traductoarelor in regim static si in regim dinamic. Senzori si traductoare parametrice rezistive. Senzori si traductoare inductive. Senzori si traductoare capacitive. Senzori si traductoare generatoare. Senzori si traductoare cu fibre optice.

Managementul calitatii
Continutul cursului: Calitatea si necesitatile umane. Etapele de dezvoltare a filozofiei calitatii. Asigurarea calitatii in conformitate cu standardele ISO 9000. Structura standardelor internationale ISO 9000. Politica in domeniul calitatii. Organizarea in domeniul calitatii. Sistemul calitatii. Documentatia sistemului calitatii. Manualul calitatii. Planul calitatii. Verificarea proiectelor. Date de intrare si iesire ale proiectului. Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare. Controlul produsului neconform. Actiuni corective si preventive. Controlul inregistrarilor calitatii. Audituri interne ale calitatii. Functia de planificare a calitatii. Metode de planificare a calitatii. Desfasurarea functiei calitatii. Metode de planificare a calitatii. Analiza modurilor de defectare a efectelor si a criticitatii acestora. Elaborarea caracteristicilor procesului in vederea asigurarii calitatii produselor. Controlul calitatii proceselor si produselor. Diagrama cauza-efect. Diagrama Pareto. Fisa de control. Capabilitatea procesului. Certificarea si acreditarea. Certificarea produselor. Certificarea sistemului calitatii. Certificarea personalului. Acreditarea.

Amplificatoare si convertoare de masura si zgomot
Continutul cursului: Amplificatoare selective. Amplificatoare diferentiale. Amplificatoare operationale. Sumatoare. Integratoare. Derivatoare. Circuite de logaritmare. Zgomot si perturbatii. Cuplaj mutual. Cuplaj capacitativ. Zgomotul surselor de alimentare. Perturbatii serie. Perturbatii de mod comun. Perturbatii de origine neelectrica. Perturbatii triboelectrice. Tehnici antiperturbative. Amplificatoare de izolare. Amplificatoare cu modulare/demodulare. Amplificatoare de izolare cu cuplaj inductiv. Amplificatoare de izolare cu cuplaj capacitativ. Amplificatoare de izolare cu cuplaj optic. Metoda de masurare cu compensare completa. Compensatoare cu curent constant. Compensator Feusser. Compensatoare cu rezistenta constanta. Divizoare rezistive de tensiune. Masurarea tensiunii alternative prin conversiune c.a.-c.c. Convertoare numeric–analog. Convertoare analog–numeric.

Masurari in procese industriale
Continutul cursului: Masurari in procese tehnologice automatizate. Dispozitive de masurari cu metode informationale. Forma prezentarii informatiei in tehnica de masurari industriale. Parametrii caracteristici ai mijloacelor de masura. Calculul coeficientilor de transfer si a sensibilitatii mijloacelor de masura. Fiabilitatea si caracteristicilor dinamice ale mijloacelor de masura.

Aurul îşi păstrează puritate şi când coabitează cu noroiul.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Manuale / Îndrumare
• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Informatica >>>>
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc