pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Informatica >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Adrese utile
pro Bologna
Energie Plus
Masterat "IMC"
Clubul LabVIEW
Catedra EMM
CIITT
TIMPUL
Jurnal de Chisinău
Index 2000
Ghidul disciplinelor anului IV

1. Managementul industrial – 51 ore >>>>
2. Bazele normativ-legale ale standardizării – 51 ore
3. Surse regenerabile de energie – 34 ore >>>>
4. Compatibilitatea electromagnetica – 51 ore >>>>
5. Masurari in procese industriale – 68 ore >>>>
6. Control si certificarea productiei – 85 ore >>>>
7. Tehnica de masurare in ecologie – 68 ore >>>>
8. Programarea sistemelor de masura – 51 ore >>>>
9. Instrumentatie virtuala – 51 ore >>>>
10. Defectoscopie si diagnoza – 34 ore >>>>
11. Metrologie legala – 14 ore >>>>

Managementul industrial
Continutul cursului: Coordonarea, antrenarea si motivarea activitatii economice. Controlul in intreprinderi. Puterea si influenta in management. Planul de afaceri sau business-planul intreprinderii. Managementul resurselor umane: comunicarea, delegarea autoritatii. Bilantul timpului de lucru, certificarea personalului. Managementul calitatii productiei.

sus

Surse regenerabile de energie
Continutul cursului: Problema energiei: SRE, notiuni generale. Energetica si mediul. Politica UE si a RM in domeniul promovarii SRE. Conversia termica a energiei solare: Caracteristicile energetice ale radiatiei solare. Conversia energiei solare. Metodele principale de conversie. Conversia termica. Captatoare solare. Sisteme solare pentru incalzirea apei. Sisteme solare pentru deshidratarea produselor agricole. Stocarea energiei solare. Conversia fotovoltaica (PV) a energiei solare: Celula PV, module si sisteme PV. Domeniile de utilizare rationala a energiei PV. Partile componente a unui sistem PV. Sisteme PV atonome si conectate la retea. Principiile de dimensionare a unui sistem PV. Energia eoliana: Caracteristicile energetice ale vantului. Metode si principii de evaluare. Atlasul eolian european. Potentialul energetic eolian al R.M. Instalatii eoliene. Principii de functionare. Microhidroenergetica: Notiuni generale despre hidraulica. Turbine hidraulice active si reactive. Estimarea potentialului hidroenergetic al raurilor mici si lacurilor de acumulare. Amenajarile minihidrocentralelor. Generatoare electrice utilizate la minihidrocentrale. Aspecte financiare si economice. Seminare: Dimensionarea unui sistem solar cu captator plan. Dimensionarea unui sistem PV. Estimarea cantitatii de energie electrica care poate fi produsa de un agregat eolian. Calculul si analiza rentabilitatii unei SRE.

sus

Compatibilitatea Electromagnetica
Continutul cursului: Compatibilitatea electromagnetica (CEM) – Generalitati: Definitii ale CEM, Surse de interferente (perturbatii), Nivele de perturbatii. Procese fizice prezente in CEM: Cuplaje (galvanic, electric, electromagnetic, prin radiatie), Pamant si masa, Filtre electrice, Descarcatoare de supratensiuni (varistoare, diode in avalansa, eclatoare), Decuplarea optoelectrica (optocuplorul, linia optica), Decuplarea cu transformator (transformatoare de separare), Cablul coaxial. Marimi caracteristice ale Regimului Deformant: Normative referitoare la perturbatii armonice, Indicatori caracteristici ai nivelului deformant, Elaborarea unor acte normative privind calitatea energiei electrice, Valori normative pentru indicatorii de calitate a energiei electrice, Normative referitoare la perturbatii armonice. Aparate electrocasnice - surse de poluare electromagnetica: Poluarea electromagnetica a mediului - implicatii socio-economice, Mediul electromagnetic extern (Perturbatii de joasa si inalta frecventa, Expunerea organismelor vii la campuri electrice si magnetice din mediul extern), Influenta campurilor electromagnetice asupra organismului uman, Expunerea la campuri magnetice a organismelor vii.

sus

Masurari in procese industriale
Masurarea nivelului, traductoare de nivel si clasificarea lor, mijloace de masurare a nivelului vizuale, hidrostatice, electrice cu inversor acustice. Masurarea presiunii, mijloace de masurare a presiunii. Masurarea debitului. Traductoare directe si indirecte de masurare a debitului si a cantitatii de material. Mijloace de masurare intalnite mai des in practica. Masurarea temperaturii. Scale de temperatura. Clasificarea mijloacelor de masurare a temperaturii cu si fara contact. Masurarea densitatii si viscozitatii corpurilor lichide si gazoase. Clasificarea mijloacelor de masurare si exemplificarea celor mai des intalnite mijloace in practicile industriale.

sus

Control si certificarea productiei
Continutul cursului: Conceptul modern de Control. Mijloace de masurare si Control. Controlul pieselor cu ajutorul calibrilor. Controlul calitatii produselor. Controlul proceselor de fabricatie prin masurare si atribute. Controlul statistic al calitatii. Intocmirea diagramelor de Control SHWHART. Controlul statistic de receptie prin masurare, pe baza nivelului de calitate acceptabil (AQL). Studiul Capabilitatii instrumentelor de masura si control. Studiul capabilitatii utilajului tehnologic. Controlul statistic de receptie al produselor. Certificarea calitatii produselor, serviciilor si proceselor. Certificarea sistemelor calitatii. Certificarea produselor in Comunitatea Economica Europeana.

sus

Tehnica de masurare in ecologie
Continutul cursului: Specificitatea masurarilor in biomedicina si ecologie: Introducere. Sisteme biologice. Semnale naturale. Masurari in biomedicina. Masurari in ecologie. Traductoare specifice: Electrozi utilizati la culegerea semnalelor biologice. Potentialul de electrod. Impedanta si zgomotul electrozilor. Precautii ce trebuie luate la culegerea cu electrozi a semnalelor. Biosensori. Introducere. Biosensorul. Principiul biosensorului. Metode de masurare si prelucrare a activitatii cardiace si neuromusculare: Electrocardiografie. Vectorcardiografie. Electroencefalografie. Electroencefalografie activa. Electromiografie. Stimularea electrica a tesuturilor: Stimulatoare. Defibrilatoare cardiace. Masurari „in vivo” ale unor parametri fiziologici: Masurarea presiunii sanguine. Masurarea debitului sanguin si respirator. Masurarea temperaturilor. Termografie. Imagistica medicala: Ecografie. Tomografie. Masurarea parametrilor (factorilor) ecologici: Obiectul ecologiei. Masurarea parametrilor aerului. Factori fizici (umiditate, temperatura). Factori chimici. Masurarea parametrilor apei. Factori fizici (temperatura, debit). Factori chimici (pH, concentratie de oxigen). Masurarea parametrilor solului. Factori fizici (temperatura, umiditate). Factori chimici. Radiatii electromagnetice. Masurari in domeniul optic. Supravegherea domeniului electromagnetic. Controlul radioactivitatii mediului ambiant. Masurarea parametrilor aerului: determinarea gradului de prafuire a zonei de lucru. Masurarea parametrilor apei: procedeul de filtrare a apei, investigatii microbiologice, pH-metre, masurarea parametrilor de alcalinitate si turbulenta apei, debitmetru. Masurari in medicina.

sus

Progamarea sistemelor de masura
Continutul cursului: Prelucrarea prealabila a semnalelor de la senzori primari pentru masurarea marimilor electrice neelectrice. Conjugarea senzorilor primari cu convertoarele analog-cod. Structura a aparatelor digitale de masura. Convertoarele cod-analog si cod-analog pentru aparatele digitale de masura. Complexe de masura si analiza pe baza de microprocesoare. Arhitectura calculatorului de clasa IBM XT/IBM AT si modurile de conectare a senzorilor primari la magistrala si porturile I/O standarde. Protocolul de functionare a interfetelor CENTRONICS, RS-232C, RS485, USB si IEEE-488.

sus

Instrumentatie Virtuala
Continutul cursului: Instrumentatie virtuala: Definirea si domeniile de aplicare. Laboratoare virtuale. Masurari pe Internet. Sisteme de Achizitie de Date: Supravegherea in timp real al proceselor industriale. Comunicarea de tip serial si paralel. Arhitecturi ale SAD. Software specializate in achizitia de date. Sistemul de masurare SMARTLINK (Keithley). Weather Meteo Center: Arhitectura. Tipuri constructive de traductoare utilizate si ajustarea lor la sistem. Interactiune PC – sistem. LabVIEW: software specializat in achizitia si prelucrarea semnalelor din proces: Functii pentru valori scalare si vectoriale. Meniuri proprii si designul elementelor. Structuri de programare. Date de tip Cluster. Reprezentari grafice. Proiectarea si implementarea aplicatiilor LabVIEW. Sistemul de achizitie de date KPIC-3101 (Keithley). Destinatia, structura si particularitatile SAD. Principiul si regimuri de functionare. Tratarea si conditionarea semnalelor de intrare. Controlul proceselor de achizitie date ghidat de DriveLINX. Descriptorul Dispozitivelor Logice. Soft-uri aplicative de achizitie si prelucrare a datelor – interactiunea lor cu placa KPIC-3101.

sus

Defectoscopie si diagnoza
Continutul cursului: Metoda capilara de control nedestructiv. Notiunea de hermetizare si controlul hermetizarii, unde acustice transversale si longitudionale. Metoda de control cu unde acustice: Metoda ecoului, a umbrei si a emisiei acustice. Defectoscopul ultrasonic si grosimetrul ultrasonic. Controlul prin metoda magnetica, electrica, termica, optica si radiationala. Metoda de control cu curenti turbionari, traductoare si defectoscope cu curenti turbionari. Grosimetre cu curenti turbionari. Asigurarea metrologica a defectoscoapelor cu curenti turbionari. Defectoscope cu curenti turbionari pentru lucru in regim static si dinamic. Controlul prin radiatie, sursa de radiatie. Radioscopie si radiografie pe pelicula. Echipamente si domeniul de folosire.

sus

Metrologie legala
Continutul cursului: Administrare publica in domeniul metrologiei si reglementarii tehnice normative. Cerinte impuse etaloanelor unitatilor de masura, mijloacelor de masurare si masurilor conform legislatiei in vigoare. Control si supravegherea metrologica de stat. Sistemul National de Metrologie. Sistemul National de Standardizare, Sistemul National de Certificare. Colaborarea internationala in domeniul metrologiei si standardizarii. Sistemul National de Certificare. Marci Nationale de conformitate. Finantarea activitatii metrologice si de standardizare.

sus

Redescoperire bucuriilor simple ar salva omenirea de la multe rele.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Legislatie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc