Transferul european de credite, sistemul de acumulare si suplimentul la diploma

Cuprins

Introducere
Trasaturile cheie ale ECTS

• Creditele ECTS
• Lucrul studentului
• Rezultatele si competentele învataturii
• Scara de notare ECTS
• ECTS pentru studiul continuu
Documentele ECTS
• Pachetul de informatii ECTS
• Forma ECTS de aplicare a studentului
• Acordul de studii ECTS
• Fisa de note ECTS
Carta sudentului Erasmus
Persoanele cheie ECTS

• Coordonatorii institutionali si de facultate ECTS
• Îndrumatorii ECTS/DS
Marca ECTS- Criteriul si procedura de aplicare
Marca suplimentului la diploma- Criteriul si procedura de aplicare
Glosar

Tradus de Timofti Victoria


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc