Introducere

Sistemul europen al transferului de credite a fost initial format în anul 1989 ca o schema pilot în cadrul programului Erasmus.Scopul acestui sistem, în acea perioada, era de a facilita recunoasterea prgramelor de studii în strainatate ale studentilor mobili prin transferul de credite. ECTS ca un sistem de transfer s-a raspîndit în mai mult de 30 tari si a fost introdus în mai mult de 1000 institutii superioare de învatamînt.

Cele 40 de state semnatare ale Procesului Bologna au identificat ECTS ca una din temeliile Spatiului European al Învatamîntului Superior. Un numar mare de tari au adoptat sistemul ECTS prin lege ca un sistem de acumulare pentru sistemul de învatamînt superior propriu si multe altele sînt în procesul de adoptare. În multe state ECTS a devenit o cerinta pentru acreditare. Conferinta de la Zurich asupra Acumularii si transferului de credite, din octombrie 2002 de la European Universitz Association, au sustinut rolul central al ECTS în Învatamîntul Superior. ECTS va avea un loc fundamental în schema nationala si europeana a calificarilor.

Utilizarea corecta a ECTS depinde de angakamentul unor mii de persoane motivate ce lucreaza în învatamîntul superior, în circumstante si culturi diferite.

Urmatoarele masuri au fost luate pentru a asista aceste persoane si a promova utilizarea corecta a ECTS în Europa:
• Acest ghid al utilizatorului este accesibil într-o forma web, incluzînd exemple si raspunsuri la cele mai frecfente întrebari.
• O brosura mica Trasaturile cheie ale ECTS este accesibila pe web si poate fi obtinuta si în forma hard.
• O Marca ECTS a fost introdusa, în toate institutiile superioare de învatamînt ce folosesc ECTS, într-o forma corecta, la toate programele de studii.
• Îndrumatorii ECTS/DS din Europa sînt accesibili pentru a acorda aistenta institutiilor ce vor sa introduca sistemul ECTS si sa se pregateasca pentru marca ECTS.

ECTS face programele de studii usor de citit si comparat.El poate fi folosit pentru orice tip de program indiferent de modul de predare si pentru scopuri de studii timp de toata viata. Sistemul poate deservi atît studentii mobili cît si cei stationari- poate fi folosit pentru acumulare într-o institutie si transferul între institutii. ECTS ajuta pe cei ce studiaza sa se deplaseze între tari, într-o tara, oras sau regiune, deasemenea si între diferite tipuri de institutii, deasemenea ECTS include si studiile individuale si experienta de lucru.

Suplimentul la diploma este un alt instrument important, strîns legat de ECTS. Deaceea în ghid au fost incluse informatii referitoare la Suplimentul la diploma si la Marca suplimentului la diploma.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc