Lucrul studentului (capacitatea de lucru)

Un model de determinare a lucrului studentului in programele de studii superioare ,a fost alcatuit in cadrul programului universitar „Tuning Educational Structures in Europe”, sustinut de Comisia Europeana in cadrul programului Socrates. Acest proiect a fost axat pe rezultatele studiilor si competentelor generale si a subiectelor legate de aceste competente. El arata ca tot ceea ce e legat de predare, studiere si evaluare influenteaza capacitatea de lucru. Proiectul identifica 4 etape pentru a determina capacitatea de lucru a studentului.

Cele patru etape
Pentru realizarea tuturor obiectivelor, in special dezvoltarea unor consideratii valide referitoare la capacitatea de lucru a studentului, se recomanda de a implementa urmatoarele etape.

I. Introducerea modulelor/ unitatilor de curs
Se intilnesc sisteme cu module si sisteme fara module. In sistemele fara module, unitatile de curs pot avea un numar diferit de credite si cu toate acestea la sfirsitul anului se acumuleaza in total tot 60 de credite. In sistemele cu module, unitatile de curs/modulele au o capacitate de lucru fixata de exemplu de 5 credite sau un multiplu al acestui numar. Capacitatea de lucru a modulului este bazat pe numarul total de intrebari/cerinte care studentul trebuie sa le indeplineasca ca parte a intregului program de studii. Aceste intrebari/cerinte sint definite astfel ca rezultatele studiilor deasemenea sa fie realizate si studentul sa dispuna de timpul necesar pentru a le indeplini.De exemplu, un modul de 5 credite necesita aproximativ 125 ore de lucru a unui student tipic.

II. Estimarea capacitatii de lucru a studentului
Fiecare modul este bazat pe un numar de activitati educationale.Ele pot fi definite luind in consideratie urmatoarele especte:
• Tipuri de cursuri: prelegeri, seminare, cursuri practice, practica, lucrari de laborator, studii personale ghidate, studii individuale, proiecte, s.a.
• Tipuri de activitati de studii: frecventarea prelegerilor, indeplinirea unor sarcini specifice, practicarea abilitatilor tehnice sau de laborator, scrierea lucrarilor, citirea cartilor si lucrarilor, deprinderi de a putea aprecia critic lucrarile altora, s.a.
• Tipuri de evaluari: examinari orale, examinari scrise, prezentari orale, teste, teze, rapoarte asupra prcticii, evaluari continui, s.a.

Profesorii estimeaza timpul necesar pentru a indeplini toate activitatile prevazute pentru fiecare curs/modul. Capacitatea de lucru exprimata in timp ar trebui sa corespunda numarului de credite acordate cursului respectiv.Profesorii trebuie sa dezvolte niste strategii potrivite pentru a folosi timpul disponibil cu un avantaj maxim.

III. Verificarea capacitatii de lucru estimate prin evaluarea studentului
Exista mai multe metode de a verifica daca capacitatea de lucru a studentului este estimata corect. Cea mai raspindita metoda este cea a chestionarelor in rindul studentilor, utilizata atit pe parcursul studiilor cit si dupa finisarea lor.

IV. Adaptarea capacitatii de lucru si/sau activitatilor educationale
Rezultatele unui proces monitorizat sau schimbarile intervenite in continutul unui curs ar putea conduce la o adaptare a capacitatii de lucru si/sau a tipurilor activitatilor educationale a unui curs/modul. In cadrul unui curs cu module va fi necesar de adaptat si volumul de material ce trebuie studiat si/sau tipul metodelor de predare, studiere si a metodelor de evaluare, deoarece numarul de credite este ( in exemplul nostru 5, sau un multiplu a lui 5 ) fix. In cadrul unui curs cu module, deasemenea numarul de credite poate fi variat, dar acest lucru, de sigur, va avea un efect asupra altor unitati de curs deoarece numarul total de credite a programului de studii este fixat (ex. 30 pe simestru, 60 pe an.). Adaptarea capacitatii de lucru si/sau altor activitati este oricum necesara chiar daca procesul de monitorizare relateaza ca estimarea capacitatii de lucru a studentului nu corespunde capacitatii de lucru actuale.

Sint oferite doua metode ce ar fi utile in luarea deciziilor pentru adaptarea capacitatii de lucru a studentului. Prima forma este ca profesorii sa planifice modulul si sa calculeze timpul de lucru necesar pentru student. A doua metoda este ca studentii sa indice volumul de timp actual necesar pentru un modul, astfel creind posibilitatea de a verifica daca capacitatea de lucru estimata corespunde realitatii.

Intrebari frecvente:

Care este marimea ideala a unei unitati de curs/modul?
Este la optiunea corpului profesoral, cu toate ca nu se recomanda sa se formeze unitati prea mici pentru a evita fragmentarea programului de studii. Deasemenea sa recomande sa nu se formeze cursuri prea mari pentru a evita crearea unor potentiale blocuri(incilceala) in procesul de studii.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc