Rezumatul conducatorilor

Acest raport a fost schitat de catre Asociatia Europeana pentru Asigurarea Calitatii Învatamîntului Superior (AEAC), prin intermediul membrilor sai, prin consultarea si în cooperare cu EUA, ESIB, si EURASHE si prin discutii cu diverse retele relevante. El reprezinta raspunsul mandatului dublu dat AEAC în comunicarea oficiala de la Berlin în septembrie 2003 pentru a „ elabora un set de standarde, proceduri si un ghid pe asigurarea calitatii, elaborat în comun acord” si „de a explora cai de asigurare a unui sistem adecvat de evaluare de catre experti pentru asigurarea calitatii si/sau agentii sau corpuri de acreditare”
Raportul este constituit din patru capitole. Dupa un capitol de introducere despre contextul, scopurile si principii, urmeaza capitolele pe standarde si ghidul pentru asigurarea calitatii; sistem de evaluare de catre experti pentru agentiile de asigurare a calitatii; si perspective si probleme de viitor.

Rezultatele principale si recomandarile pe baza raportului sunt urmatoarele:
• Vor exista standarde Europene pentru asigurarea interna si externa a calitatii, precum si pentru agentiile de asigurare externa a calitatii.
• Agentiile Europene de asigurare a calitatii vor fi asteptate sa se înscrie într-o evaluare ciclica fiecare 5 ani.
• Se va pune accentul pe auxiliaritate, evaluarile efectuîndu-se la nivel national, unde e posibil.
• Se va produce un registru european al agentiilor de asigurare a calitatii.
• Se va organiza o Comisie Europeana de inregistrare, care va raspunde de includerea agentiilor în registru.
• Se va stabili un Forum European Consultativ pe problemele Asigurarii Calitatii Învatamîntului Superior.

Cînd recomandarile sunt implementate:

• Consistenta asigurarii calitatii în Spatiul Europeana a Invatamîntului Superior(SEIS) va fi îmbunatatita de folosirea standardelor si ghidului elborate în comun acord.
• Institutiile de învatamînt superior si agentiile de asigurare a calitatii din SEIS vor fi capabile sa foloseasca puncte comune de referinta pentru asigurarea calitatii.
• Registrul va permite de a identifica mai usor agentiile professionale si credibile.
• Procedurile de recunoastere a calificarilor vor fi întarite.
• Credibilitatea lucrului agentiilor de asigurare a calitatii va fi marita.
• Schimbul opiniilor si experientiei între agentii si alti organizatori de baza (inclusiv institutiile învatamîntului superior, studenti si reprezentanti din cîmpul de munca) va fi întetit prin lucrul Forumului European Consultativ în problemele Asigurarii Calitatii Învatamîntului Superior.
• Încrederea mutuala între institutii si agentii va creste.
• Miscarea catre recunoasteri mutuale se va sustine.

Lista rezumativa a Standatdelor Europene de asigurare a calitatii.

Aceasta lista rezumativa a Standardelor Europene de asigurare a calitatii învatamîntului superior este extrasa din capitolul 2 a acestui raport si este plasata aici pentru usurarea referintei. Aici sunt omise indicatiile din ghid. Standardele constau din trei parti si acopera tematica asigurarii interne a calitatii institutiilor de învatamînt superior, asigurarii externe a calitatii institutiilor de învatamînt superior si asigurarea calitatii ale agentiilor de asigurare externa a calitatii.

Capitolul1: Standarde si ghid European pentru asigurarea interna a calitatii învatamîntului superior.
1.1 Politici si proceduri de asigurare a calitatii: Institutiile trebuie sa posede politici si proceduri asociate pentru asigurarea calitatii si standardele programelor si recompenselor lor. De asemenea ele trebuie sa se implice explicit în dezvoltarea unei culturi care recunoaste importanta calitatii, si asigurarii calitatii, în lucrul lor. Pentru a obtine aceasta, institutiile trebuie sa dezvolte si sa implementeze o strategie continua de înbunatatire a calitatii. Strategia, politicile si procedurile trebuie sa fie de un statut formal si sa fie accesibile publicului. Ele deasemenea trebuie sa includa rolul studentilor si a altor organizatori.
1.2 Aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor si recompenselor: Institutiile trebuie sa posede mechanisme formale pentru aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor si recompenselor sale.
1.3 Evaluarea studentilor: Studentii trebuie evaluati conform criteriilor, regulamentelor si procedurilor publicate, care sunt aplicate ulterior.
1.4 Asigurarea calitatii corpului didactic: Instititiile trebuie sa posede cai de a se asigura ca personalul implicat în educatia studentilor este calificat si competent pentru aceasta sarcina. Ele trebuie sa fie disponibile celor care fac evaluari externe si comentate în rapoarte.
1.5 Resurse de învatare si sustinerea studentilor: Institutiile trebuie sa se asigure ca resursele disponibile pentru sustinerea învatarii studentilor sunt adecvate si potrivite pentru fiecare program oferit.
1.6 Sisteme informationale: Institutiile trebuie sa se asigura ca ele colecteaza, analizeaza si folosesc informatii relevante pentru un management efectiv al programelor lor de studiu si altor activitati.
1.7 Publuicarea informatiei: Institutiile trebuie sa publice informatie recenta, impartiala si obiectiva, cantitativ si calitativ, despre programele si recompensele ce le ofera.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc