3. Organizarea conducerii Catedrei
3.l. Conducerea executiva a Catedrei este infaptuita de seful catedrei, care se alege pe un termen de cinci ani in conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice si de conducere si alegerea organelor de conducere in institutiile de invatamant superior universitar din Republica Moldova, aprobat in modul stabilit.
3.2. Seful Catedrei in limitele competentei sale si in conformitate cu legislatia in vigoare:
- actioneaza in numele Catedrei, reprezentand-o atat in cadrul facultatii, institutiei de invatamant superior, cat si in relatiile cu alte persoane juridice si fizice;
- este subordonat nemijlocit decanului facultatii, sau rectorului (in cazul catedrelor generale si interuniversitare);
- infaptuieste conducerea generala a Catedrei;
- organizeaza lunar, si conduce sedintele Catedrei, asigurand indeplinirea hotararilor luate;
- repartizeaza functiile intre colaboratorii Catedrei si controleaza indeplinirea lor;
- participa la elaborarea planurilor de invatamant;
- elaboreaza la inceputul fiecarui an de studii planul de lucru al Catedrei si il prezinta spre aprobarea Consiliului facultatii;
- calculeaza si distribuie volumul anual de lucru intre membrii Catedrei, tinand cont de normele didactice stabilite pentru diferite categorii de cadre didactice;
- aproba planurile individuale de lucru ale colaboratorilor catedrei;
- vizeaza programele analitice la disciplinele catedrei si le prezinta spre examinare Consiliului facultatii;
- organizeaza, coordoneaza si infaptuieste controlul realizarii procesului de studii la disciplinele catedrei in conformitate cu planurile de invatamant;
- organizeaza pregatirea cadrelor stiintifice, examineaza tezele de doctorat prezentate catre sustinere de membrii catedrei, precum si lucrarile competitorilor din alte institutii de invatamant superior;
- organizeaza realizarea planului de investigatii stiintifice;
- asigura realizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante ale catedrei;
- anual pregateste si prezinta spre aprobare Consiliului facultatii darea de seama privind activitatea didactico-stiintifica si educativa a Catedrei;
- este responsabil de organizarea si desfasurarea intregii activitati a Catedrei, de respectarea legislatiei in vigoare, disciplinei muncii de catre personalul Catedrei.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc