APROBAT
prin hotararea Consiliului
Ministerului Invatamantului,
Tineretului si Sportului
nr. 5.2. din 09. 04. 98

REGULAMENTUL FACULTATII
INSTITUTIEI DE INVATAMANT SUPERIOR UNIVERSITAR

1. Principii generale
1.1. Facultatea institutiei de invatamant superior (in continuare Facultatea) este o subdiviziune didactico-stiintifica si administrativa a institutiei de invatamant superior, care functioneaza in baza prevederilor legislatiei in vigoare, statutului, regulamentelor, instructiunilor si deciziilor respective de conducere ale M.I.T.S., ministerului de resort, precum si ale institutiei de invatamant superior universitar.
1.2. Facultatea are drept scop pregatirea specialistilor si cadrelor stiintifice in unul sau mai multe domenii, realizarea activitatilor metodice, educationale si de cercetare stiintifica.
l.3. Facultatea are urmatoarele sarcini:
- pregatirea specialistilor conform necesitatilor economiei nationale, competenti in problemele economiei de piata, integrarii europene si mondiale;
- pregatirea cadrelor stiintifice si didactice prin invatamantul postuniversitar specializat, doctorat si postdoctorat;
- organizarea efectuarii cercetarilor stiintifice si propagarea (implementarea) rezultatelor;
- satisfacerea necesitatilor personalitatii in plan intelectual, cultural si moral;
1.4. Infiintarea, reorganizarea si suspendarea activitatii facultatii se infaptuieste prin decizia Senatului institutiei de invatamant de comun acord cu ministerul de resort.

2. Structura organizatorica a Facultatii
2.l. Structura organizatorica a Facultatii cuprinde catedre, laboratoare, sectii de organizare a procesului de studii la diferite forme de invatamant si alte subdiviziuni.
Structura Facultatii este aprobata prin decizia Senatului institutiei de invatamant.
2.2. Catedra este o subdiviziune de structura a Facultatii, care organizeaza si infaptuieste activitati didactice, metodice si stiintifice la una sau, mai multe discipline inrudite.
2.3. Laboratorul este o subdiviziune de structura a facultatii sau a catedrei, care are drept scop asigurarea efectuarii lucrarilor practice la una sau mai multe discipline conform planurilor de studii si de cercetare stiintifica etc.
2.4. Catedra, laboratorul si alte subdiviziuni de structura ale Facultatii functioneaza in baza regulamentelor proprii, avizate de Consiliul Facultatii si aprobate de Senatul institutiei de invatamant superior.
2.5. Facultatea poate pregati specialisti la invatamantul cu frecventa la zi, fara frecventa sau seral creand in legatura cu aceasta sectii de invatamant de zi, fara frecventa sau seral.
2.6. Sectia de pregatire a specialistilor la invatamantul cu frecventa la zi poate avea nu mai putin de 200 studenti. La crearea sectiilor fara frecventa sau serala se ia ca baza urmatoarele corelatii: numarul studentilor de la sectia de zi se ia - l, pentru sectia fara frecventa - 0,5 si sectia serala - 0,4.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc