Ajustarea învatamântului ingineresc la rigorile Procesului Bologna

Data: 23 septembrie 2005

Comunicari:

1.Viziunea UTM privind scenariul de organizare a învatamântului ingineresc bazat pe cicluri: Licenta / Master / Doctorat. Raportor Ion BOSTAN, rector U.T.M.

2. MOBILITE ETUDIANTE. Intérêt du système ECTS Programme ERASMUS MUNDUS. Raportor Professeur Dr Jean BARLOY, AGRENA et AGROCAMPUS Rennes.

3. Exemplu de organizare a studiilor ingineresti în 2 cicluri. Structura planurilor de studii de licenta si master pentru domeniul de formare 521 – Inginerie si tehnologii industriale. Raportor conf.dr.ing. Alexei TOCA , decan FIMCM, U.T.M.

4. Ajustarea învatamântului superior din România la Procesul Bologna – studiu de caz U.P-G.P. Raportor: Nicolae Napoleón ANTONESCU - Rector onorific al Universitatii Petrol – Gaze din Ploiesti.

5. Perspectivele de instituire în UTM si alte universitati din RM a unui sistem de asigurare a calitatii adecvat cerintelor procesului de la Bologna. Raportor prof. Petru TODOS - prim-prorector UTM.

6. Necesitati de perfectionare a sistemului ECTS în contextul cerintelor Ghidului European editia 2004 si a perspectivei accesului R. Moldova la programele de mobilitati. Raportori: Andrei CHICIUC (sef-adjunct DDM UTM) si Vasile VRANCEANU (prim-prorector UASM).

7. Formarea continua în contextul Procesului Bologna. Raportor conf.dr.ing. Valentin AMARIEI, sef Deartament Formare Continua U.T.M.

8.IT&C Technologies for Advanced Learning Tools: The BSUN Advanced Thermodynamics Resources Portal – A Support for Student - Centered Programs on Engineering. Raportori: Eden MAMUT, Elena Rita AVRAM, Liana Caescu - Universitatea Ovidius din Constanta.

9. Developing Higher Education In the Transilvania University – A Vision To The Future. Raportori: Ion VISA, A. Duta - Universitatea Transilvania, Brasov.

10. Reshaping the Academic Programs According to the Needs of the Employers: Implementing Bologna Process at OUC. Raportori: prof.dr. Ionel NICOLAE - “OVIDIUS” University of Constanta.

MESAJ     PROIECTE   SEMINARE
HOME     LEGISLATIE LINK-URI
Radacinile educatiei sunt uneori amare, dar fructele ei sunt dulci.
Notã:
Pentru a face cunostinta cu materialele seminarului faceti click pe titlul comunicarii.


2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc