Totalizarea actiunilor UTM de ajustare a învatamântului ingineresc la rigorile Procesului Bologna

Data: 13 decembrie 2005

Comunicari:

1.Scenariile de organizare a învatamântului ingineresc bazat pe cicluri. Raportor Ion BOSTAN, rector U.T.M.

2. Standardele si calitatea în Formarea Profesionala Continua în corelare cu Procesul Bologna. Raportor Simion CAISIN, rector Institutul de Stat de Instruire Continua.

3.Sistemul de Management al Calitatii la Universitatea din Craiova. Raportor Gheorghe MANOLEA , Director Centrul de Inovare si Transfer Tehnologic Universitatea din Craiova.

4. Institutionalizarea creditelor de studiu în învatamîntul universitar din Republica Moldova: realizari si dileme. Raportor dr Elena PETROV, Ministerul Educatiei, Tineretului si SportuluI.

5. Structura calificarilor în învatamîntul superior din R. Moldova. Raportor Elena MURARU, prorector pentru asigurarea calitatii Invatamîntului si integrare europeana Universitatea de Stat.

6.Cercetarea stiintifica universitara – componenta indispensabila a formarii specialistilor. Raportor Valerian DOROGAN, prorector cercetare stiintifica, UTM.

7. Formarea profesionala continua în contextul Procesului Bologna. Valentin AMARIEI, prorectorf formare continua U.T.M.

8.Studii la distanta. Raportor Tudor ANDROS, prorector studii la distanta, UTM.

9. Propunerile Seminarului. Raportor Tatiana LUCINSCHI, sef Deparatamentul Relatii Externe, UTM.

MESAJ     PROIECTE   SEMINARE
HOME     LEGISLATIE LINK-URI
Radacinile educatiei sunt uneori amare, dar fructele ei sunt dulci.
Notã:
Pentru a face cunostinta cu materialele seminarului faceti click pe titlul comunicarii.


2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc