Proiectarea si implementarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9000:2000 în cadrul a trei institutii de învatamânt superior din R. Moldova.

Data: 22 decembrie 2004

Comunicari:

1. Cuvânt de deschidere „Calitatea învatamântului în contextul procesului de la Bologna”. Raportor: acad. Ion BOSTAN, rectorul Universitatii Tehnice a Moldovei.

2. Prezentarea proiectului „Proiectarea si implementarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9000:2000 în cadrul a trei institutii de învatamânt superior din R. Moldova”. Raportor: prof.dr.ing. Petru TODOS, prim-prorector U.T.M.

3. „Politica si structura Sistemului de Management al Calitatii în UTM”. Raportor: conf.dr.ing. Andrei CHICIUC, sef-adjunct DDM al U.T.M.

4. „Abordari conceptuale al managementului calitatii în învatamântul superior”. Raportor: conf.univ. Elena MURARU, prorector pentru Integrarea Europeana si Managementul Calitatii, Universitatea de Stat din Moldova.

5. „Realizari în domeniul asigurarii managementului calitatii la Universitatea Agrara de Stat din Moldova”. Raportor: conf.univ. Vasile VRANCEAN, prim-prorector Universitatea Agrara de Stat din Moldova.

6. ”Posibile bariere în implementarea Sistemului de Management al Calitatii”. Raportor: ing. Dinu ALEXEI - auditor certificat de Furukawa Ltd, Japonia si IRCA, Italia.

MESAJ     PROIECTE   SEMINARE
HOME     LEGISLATIE LINK-URI
Inteligenta este ca si raurile, cu cat este mai adanca cu atata face mai putin zgomot.
Intelepciune este sa sti ce sa faci; pricepere este sa sti cum s-o faci; iar virtute este atunci cand te apuci de lucru.
Notã:
Pentru a face cunostinta cu materialele seminarului faceti click pe titlul comunicarii.


2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc