Scenariu de adaptare a învatamântului superior din R. Moldova la procesul de la Bologna.

Data: 14 - 15 aprilie 2005

Locul desfasurarii: Universitatea de Stat din Cahul

Comunicari:

1. Cuvânt de deschidere. Prof. Ion Sîscanu, rectorul Universitatii de Stat din Cahul.

2. Procesul Bologna si importansa lui pentru învatamântul universitar din R. Moldova. Scenarii posibile de organizare a învatamântului ingineresc si alte domenii de stiinte reale. Raportor: prof.dr.ing. Petru Todos.

3. Din experienta U.T.M. de implementare a sistemului ECTS. Raportor: conf.dr.ing. Andrei Chiciuc.

MESAJ     PROIECTE   SEMINARE
HOME     LEGISLATIE LINK-URI
Notã:
Pentru a face cunostinta cu materialele seminarului faceti click pe titlul comunicarii.


2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc