Proiect HESP Soros: Proiectarea si implementarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9000:2000 în cadrul a trei institutii de învatamânt superior din R. Moldova

Activitatile preconizate:
1. Identificarea si evaluarea situatiei existente privind sistemul de management al calitatii în trei institutii de învatamânt superior, cu diverse profiluri.
2. Proiectarea sistemului de management al calitatii în conformitate cu cerintele standardului ISO 9000:2000, pentru universitatile participante.
3. Stabilirea cadrului organizatoric si tehnic optim necesar proiectarii si implementarii sistemului de management al calitatii în conformitate cu cerintele ISO 9000:2000 pentru universitatile selectate.
4. Formarea de personal calificat pentru documentarea, implementarea si optimizarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9000: 2000 .
5. Documentarea sistemului de management al calitatii conform cerintelor ISO 9000:2000 si difuzarea documentelor în scopul implementarii acestora în cele trei unitati de învatamânt superior.
6. Transfer de experienta si informatii privind dezvoltarea cunostintelor necesare procesului de implementare a sistemului de management al calitatii si testarea nivelului de cunostinte.
7. Analiza diagnostic a nivelului de conformitate al sistemului de management al calitatii implementat fata de cerintele standardului ISO 9000:2000. Optimizarea sistemului de management al calitatii.
8. Diseminarea rezultatelor si a experientei dobândite ca urmare a realizarii proiectului propus, catre institutiile de învatamânt superior precum si catre infrastructura calitatii la nivel guvernamental.

Noutatea proiectului:
Acest proiect îsi propune sa cumuleze pentru prima data experienta de tip academic cu cea de sistem de management si experienta practica dobândita în auditarea sistemelor de management si valorificarea acestei experiente prin formarea si antrenarea personalului din învatamântul superior în domeniul managementului calitatii.

Parteneri:
• Universitatea Tehnica a Moldovei
• Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Agrara de Stat din Moldova

Rezultate:
Rezultatele activitatii echipei proiectului pot fi urmarite dupa materialele elaborate si publicate, precum si conform materialelor Seminarelor-metodice organizate in acest proiect:
1) 17 decembrie 2004, Implementarea Sistemului de Management al Calitatii în U.T.M.
2) 22 decembrie 2004, Proiectarea si implementarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9000:2000 în cadrul a trei institutii de învatamânt superior din R. Moldova.
3) 18 iunie 2005, Experienta Universitatii din Craiova (Romania) in proiectarea si implementarea Sistemului de Management al Calitatii.
4) 17 septembrie 2005, Motivatii si obstacole ale asigurarii calitatii în învatamântul superior.

MESAJ     PROIECTE   SEMINARE
HOME     LEGISLATIE LINK-URI
Director de proiect:
prof.dr.ing. Petru TODOS – prim-prorector Universitatea Tehnica a Moldovei
Responsabili institutionali:
1. Elena MURARU – prorector USM.
2. Vasile VRANCEAN – prim-prorector UASM.
3. Andrei CHICIUC – sef-adjunct DDM, UMT.
Experti externi:
1. Nicolae Dragulanescu – auditor TUV-CERT.
2. Dinu Alexei – auditor certificat de Furukawa Ltd.
3. Gheorghe Manolea – responsabil SMC Universitatea din Craiova.
4. Valentin Negura - auditor certificat CES-MECA.
Notã:
Pentru a face cunostinta cu programul si materialele seminarelor faceti click pe titlul seminarului.
 


2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc