pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Informatica >>>>

Legislaţie

• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Regulamentul de organizare şi funcţionare a procesului de învăţământ bazat pe sistemul de credite transferabile

2. Dispozitii organizationale
2.1 Durata studiilor in UTM pentru detinatorii diplomelor de bacalaureat si absolventii colegiilor de specialitate la invatamantul cu frecventa la zi este de 4 ani pentru ingineri si cinci ani pentru arhitecti si respectiv 5 si 6 ani la invatamantul fara frecventa si seral.
2.2 In conformitate cu Legea Invatamantului, Universitatea acorda urmatoarele diplome:
• Absolventilor care au promovat integral examenul de licenta li se elibereaza diploma de licenta;
• Absolventilor care au promovat partial examenul de licenta li se elibereaza diploma de studii superioare universitare.
2.3 Planurile de invatamant (PI) contin discipline obligatorii, optionale (la alegere) si facultative. Un student nu poate contracta o disciplina daca nu si-a luat creditele de la disciplinele ce conditioneaza participarea la aceasta, in conformitate cu planurile de invatamant.
2.4 Admiterea la studii in UTM se realizeaza:
• prin examene de admitere organizate inainte de inceperea anului universitar;
• prin transfer de la alte Universitati cu profil asemanator;
• prin reinmatriculare (studenti care au parasit Universitatea la cererea lor, sau au fost exmatriculati);
• prin admitere la a doua specialitate in baza de studii universitare.
2.5 Numarul de puncte de credit (p.c.) atribuite disciplinelor obligatorii si optionale aferente unui an de studiu este 60?. Un student poate acumula intr-un an de studiu mai multe puncte de credit decat numarul minim, daca urmeaza si alte discipline, insa nu mai mult de 90 p.c. Punctele de credit atribuite unei discipline se exprima cu ajutorul unui numar intreg.
2.6 Obtinerea punctelor de credit atribuite unei discipline este conditionata de promovarea acestei discipline. Evaluarea cunostintelor la o disciplina din planul de invatamant se apreciaza cu note de la 1 la 10, sau cu calificativul Admis ori Respins. O disciplina se considera promovata daca este notata cel putin cu nota 5, respectiv cu Admis. Nu se admit acordari partiale de p.c. pe componente de activitate aferente disciplinei.
2.7 Pentru Examenul de licenta se atribuie 23 p.c. (cate 4 p.c. pentru fiecare proba teoretica si 15 p.c. pentru proiectul de diploma). Admiterea la examenul de licenta este conditionata de obtinerea celor 217 p.c. aferente tuturor disciplinelor obligatorii si optionale, urmate de student in cele 8 semestre de studii.
2.8 Disciplinele promovate se recunosc in orice situatie, cu exceptia reinmatricularii dupa o perioada de intrerupere a studiilor mai mare de 3 ani.
2.9 Studentilor li se permite sa-si faca studiile in paralel la o a doua specialitate.
2.10 Studentii isi pot face studiile in termen redus pentru ce vor depune cereri respective la finele anului de invatamant. Pot solicita reducerea duratei de studii studentii care au promovat primele patru sau primele doua sesiuni (anii I liceal si I universitar – pentru absolventii scolii medii, anul IU – pentru detinatorii diplomelor de bacalaureat), cu note nu mai mici de 8 (opt), acumuland o medie generala nu mai mica de 9 (noua).
2.11 La inceputul anului universitar, studentul este obligat sa intocmeasca si sa semneze Contractul anual de studii. Acesta certifica incadrarea sa in procesul de invatamant si includerea in formatiile de studii (serii, grupe). Contractul de studii nu se poate modifica pe parcursul anului universitar.
• In Contractul de studii, se inscriu disciplinele ce urmeaza a fi frecventate. Suma p.c. aferente acestor discipline trebuie sa fie de cel putin 60 p.c., plus disciplinele care trebuie studiate ca restante. Suma p.c. din contract poate fi mai mica decat 60 p.c. in cazul in care studentul are rezerva de p.c. obtinute in anul precedent.
Un indrumator delegat de facultate va asista studentul la alcatuirea Contractului de studii, il va indruma pe parcursul anului universitar.
• Daca la o disciplina optionala de tip “A” sau la o disciplina facultativa de tip “L” nu se poate constitui formatia de studiu, conform legislatiei in vigoare, studentul trebuie sa opteze pentru o alta disciplina optionala sau facultativa, modificarea Contractului de studii fiind obligatorie in primele 15 zile calendaristice ale anului universitar.
• Daca studentul a optat in contract pentru o disciplina facultativa de tip “L” si nu a participat la aceasta din propria lui vina, isi pierde dreptul de a contracta discipline liber alese in anul universitar urmator.
• Studentul care nu semneaza Contractul de studii in perioada programata isi pierde statutul de student. El mai poate sa-si pastreze acest statut, prin semnarea contractului pana la 31 septembrie, numai dupa plata unei taxe anuale.
• In cazuri exceptionale (situatiei de boala, etc.) semnarea contractului de studii poate avea loc si in afara termenului indicat.
2.12 Programarea activitatilor se face astfel:
• anul universitar are doua semestre cu o durata totala pana la 32 saptamani de studii:
- semestrul de toamna – 16 saptamani si una (doua) saptamani de sesiune intermediara;
- semestrul de primavara – pana la 16 saptamani de studii si una (doua) saptamani de sesiune intermediara;
- 3 (4) saptamani de stagii de practica;
• la toate disciplinele se programeaza evaluari curente, care se reflecta in programele de invatamant si se efectueaza pe parcursul semestrului sau in saptamana sesiunii intermediare conform deciziei consiliului facultatii, rezultatele carora se iau in consideratie la determinarea notei finale;
• evaluarea finala a cunostintelor studentilor se face in doua sesiuni de examene programate la sfarsitul celor doua semestre (de iarna si de vara), avand durata de cate 3 (2) saptamani;
• in cursul lunii septembrie si lunii februarie se prevad cate 2 saptamani pentru reexaminari finale la disciplinele inscrise in contractul anual de studii din anul universitar curent, in vederea promovarii sau a maririi de nota.
2.13 La nivelul facultatii se constituie Comisii de analiza – Jurii - formate din profesori titulari de disciplina, care au competentele respective.
2.14 Prin lege, pentru studentii bugetari, invatamantul este gratuit pentru o perioada determinata de timp, perioada in care se respecta prevederile planului de invatamant si reglementarile specifice de parcurgere a procesului de invatamant. Se percep taxe, suportate individual de studenti, in urmatoarele situatii: pentru repetarea disciplinelor normative, pentru repetarea semestrului sau a anului de studii, la modificarea planurilor de invatamant ce implica programarea de diferente, precum si la organizarea de activitati formative suplimentare la cererea studentilor in afara programului planificat.

<< 1 • 2 • 34 >>
Învaţă să pierzi! Altfel eşti pierdut!
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Catedra Electromecanica
In prezent, la catedra EM activeaza 18 cadre didactice: 2 profesori universitari, 9 conferentiari si 6 lectori superiori si lectori asistenti ... >>>>
Galeria foto
Adrese utile
pro Bologna
Energie Plus
Masterat "IMC"
Clubul LabVIEW
Catedra EMM
CIITT
TIMPUL
Jurnal de Chisinău
Index 2000

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc