pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Informatica >>>>

Legislaţie

• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Regulamentul de organizare şi funcţionare a procesului de învăţământ bazat pe sistemul de credite transferabile

Prezentul regulament defineste principiile si regulile care stau la baza organizarii si functionarii procesului de invatamant in Universitatea Tehnica a Moldovei (U.T.M.), utilizand sistemul bazat pe credite transferabile. El a fost aprobat de Senatul Universitatii in sedinta din 30.10.2001 si a intrat in vigoare prin ordinul Rectorului nr. 153-r din 02.11.2001 cu modificarile acceptate de Senat prin Hotararea din 28.06.2003. El isi inceteaza valabilitatea numai in cazul unei noi decizii a Senatului. In cazul schimbarii strategiei U.T.M. sau a aparitiei unor reglementari noi ale Ministerului Educatiei, Regulamentul poate fi modificat.

Regulamentul contine regulile de promovare a studentilor de la an la an, indispensabile reglarii evolutiei in procesul de formare. Promovarile sunt conditionate de acumularea unui numar minim de puncte de credit, oferindu-se si posibilitatea reexaminarilor in scopul maririi notelor obtinute. Cunoscandu-se barierele de promovare exprimate prin credite, studentul isi va doza efortul si isi va asuma responsabilitatea pentru programul formativ pentru care a optat.

1. Dispozitii generale

1.1 Creditul este o valoare numerica, care se aloca fiecarei discipline de instruire din planul de invatamant. Prin credit se masoara volumul de munca care trebuie sa fie depus de student pentru insusirea unei discipline si pentru promovarea acesteia.
1.2 Unitatea de baza a evaluarii volumului de munca a studentului pentru a insusi si a promova o disciplina o reprezinta timpul necesar pentru:
• frecventarea prelegerilor, lucrarilor practice (seminarelor), lucrarilor de laborator;
• munca de sine statatoare;
• elaborarea lucrarilor grafice si de calcul, a proiectelor (lucrarilor) de an;
• pregatirea si promovarea examenelor (colocviilor) la aceasta disciplina.
1.3 Prin credit, de asemenea, se exprima eforturile care trebuie sa fie depuse de student in domeniul efectuarii stagiilor de practica si a executarii darilor de seama respective, de pregatire si promovare a examenului de licenta.
1.4 Un credit ca unitate de masura a volumului de munca, de regula, se acorda pentru una ora (indicata in planul de invatamant) de activitate didactica in auditoriu, precum si pentru alte activitati extrascolare necesare insusirii disciplinei respective.
1.5 Creditul aferent unei discipline se obtine prin promovarea acestei discipline.
1.6 Creditele au atribut de transferabilitate atunci cand pot fi recunoscute in cadrul aceleiasi specialitati sau al unei alteia, in aceeasi universitate sau intr-o alta, la nivel individual sau in pachet/pachete, in locul altor credite, corespunzatoare altor discipline, similare celor carora ele le sunt asociate sau acceptabile in alternativa la ele.
1.7 Procesul de invatamant este bazat pe credite academice transferabile, daca, in cadrul lui, fiecare student, de comun acord cu universitatea, isi stabileste, printr-un contract de studii bilateral, curiculum-ul pe care il are de urmat, astfel incat in final, dar si pe parcurs, sa obtina, atat sub aspect cantitativ, cat si sortimental, creditele stabilite ca necesare, respectiv ca acceptabile, pentru specialitatea in cauza; unele dintre credite, precizate in cadrul contractului si reprezentand o pondere relativ redusa din total, pot fi obtinute in cadrul altei/altor specialitati sau chiar altei/altor universitati.
1.8 Procesul de invatamant bazat pe credite academice transferabile a facultatilor universitatii se aplica incepand cu anul unu de studii universitare.

<< 1 • 234 >>
Greu nu e să lupţi. Ci să ştii pentru ce.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Metrologia la Daci
In epoca antica dacii au folosit unitatile de masura grecesti si apoi romane. In epoca feudala romanii au avut un sistem propriu de masuri care s-a caracterizat prin unitate si diversitate. >>>>
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc