pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Informatica >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Regulamentul de organizare şi funcţionare a procesului de învăţământ bazat pe sistemul de credite transferabile

4. Termeni utilizati si prescurtari

4.1. Plan de Învatamant - ansamblul activitatilor programate de instruire si evaluare reunite intr-o conceptie unitara din punctul de vedere al continutului si al desfasurarii lor in timp, in vederea formarii unui specialist cu diploma recunoscuta. El are doua componente definitorii:
• componenta formativa care priveste modul de distribuire a cunostintelor (disciplina, pachete de discipline, module, specializari);
• componenta temporala, care priveste modul de planificare in timp a procesului de formare (saptamana, semestru, an, ciclu, perioada totala de formare).
4.2. Disciplina – este elementul formativ de baza (cuanta) care reprezinta activitati unitare atribuite unui continut formativ distinct. Disciplina poate fi constituita din activitati de curs (prelegere), seminar, laborator, proiect (lucrare) de an, lucrari grafice si de calcul etc. Disciplinele pot fi obligatorii, optionale si facultative. Fiecare disciplina are o durata totala de un semestru (ca exceptie doua), contine o forma de evaluare in urma careia studentul obtine o nota finala si acumuleaza creditele asociate disciplinei.
4.3. Credit – numar ce se asociaza unei activitati de instruire din PI prin care se exprima efortul cantitativ si calitativ pe care trebuie sa-l depuna studentul (prin activitati directe si/sau individuale) pentru insusirea si promovarea acestei activitatii (discipline, proiect de an, lucrare de an etc). Unitatea de masura a creditului este punctul credit, p.c.
4.4. Evaluare curenta – activitate de evaluare programata in timpul desfasurarii procesului de instruire careia i se acorda un timp individual de pregatire si care este inclusa in procedura finala de notare.
4.5. Evaluare finala – activitate de evaluare programata la sfarsitul activitatilor unei discipline a PI, pentru care se acorda un timp individual de pregatire.
4.6. Nota – forma prin care se finalizeaza o activitate de evaluare a cunostintelor studentilor.
4.7. Nota finala – nota ce evalueaza nivelul de pregatire si calitatea cunostintelor dobandite de student in cadrul tuturor activitatilor aferente unei discipline.
4.8. Promovare – reglementare interna ce conditioneaza evolutia in timp a studentului in procesul de formare (parcurgerea traiectoriei) prin reguli anterior precizate.
4.9. Repetarea activitatilor programate – reglementare interna care ofera posibilitatea reprogramarii unor activitati in vederea modificarii calificativelor anterior obtinute. Repetarea unei discipline, prin definitie, presupune reprogramarea tuturor activitatilor programate ale acesteia.
4.10. Intreruperea de studii – reglementare interna prin care se ofera posibilitatea reprogramarii ulterioare a activitatilor traiectoriei formative cu respectarea regulilor aferente.
4.11. Juriu - comisie de analiza, numita de Consiliul Facultatii, pentru a rezolva situatiile exceptionale, legate de aplicarea Regulamentului de organizare si functionare a procesului de invatamant.
4.12. Taxa de studiu – valoarea sumei de bani suportata individual de student, la repetarea anului sau a semestrului de studiu (4 ani), la repetarea disciplinelor nepromovate, la modificarea planurilor de invatamant care implica programarea de diferente, precum si la organizarea de activitati formative suplimentare, in afara programului planificat.

<< 123 • 4 >>
Şi în zgârâe-nori mai simţim peştera sub tălpi.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Legislatie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc